ชื่อพื้นเมือง          ; แพงพวยบก,แพงพวยฝรั่ง(กรุงเทพฯ),นมอิน,ผักปอดบก(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Catharanthus  roseus  (L.) G.Don
ชื่อวงศ์                 ; APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ              ; Madagascar periwinkle, Vinca,Old maid, Cayenne jasmine, Rose periwinkle ,West indian periwinkle
ประโยชน์             ; ใบแก้โรคเบาหวาน บำรุงหัวใจ แก้ท้องผูกเรื้อรัง ทั้งต้นรักษาโรคเบาหวาน ลดความ
Photo
Shared publicly