ชื่อพื้นเมือง         ; มะยม(ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Phyllanthus   acidus (L.)Skeels
ชื่อวงศ์                 ; EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ              ; Star Gooseberry
ประโยชน์             ; ราก แก้ไข รักษาโรคผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย ผื่นคัน ใบ เป็นส่วนประกอบของยาเขียว ตำราไทยใช้ ใบ ต้มน้ำอาบ แก้คัน แก้ไข้เหือด หิด อีสุกอีใส ผล มะยมมีฤทธิ์กัดเสมหะและเป็นยาระบาย
Photo
Shared publiclyView activity