ชื่อพื้นเมือง          ; กล้วยน้ำว้า,กล้วยเล็บมือ,กล้วยหอมจันทน์,กล้วยหักมุก(ภาคกลาง),กล้วยกะลิอ่อง,กล้วยมะนิอ่อง,มะลิอ่อง(เงี้ยว ภาคเหนือ), กล้วยไข่,กล้วยใต้,กล้วยส้ม(ภาคเหนือ),กล้วยนาก(กรุงเทพฯ),เจก(เขมร กาญจนบุรี),ยาไข่,สะกุย(กระเหรี่ยง กาญจนบุรี)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Musa  sapientum  L.
ชื่อวงศ์                 ; MUSACEAE
ชื่อสามัญ              ; Banana
ประโยชน์             ; ผลดิบ รักษาอาการท้องเสียและบิด   ยางจากใบ  ห้ามเลือด สมานแผล หัวปลี(ช่อดอกของต้นกล้วย จำนวนไม่จำกัด) ขับน้ำนม 
Photo
Shared publicly