ชื่อพื้นเมือง        ; เปาะแปะ(ภูเก็ต,พังงา) ต้อยติ่งบ้าน,อังกาบ(ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์    ;   Ruellia tuberosa Linn.
ชื่อวงศ์                 ;   ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ              ;  Waterkanon, Watrakanu,Minnieroot, Iron root,Feverroot,Popping pod, Traino, Toiting
ประโยชน์             ; รากของต้อยติ่งสามารถใช้เป็นยารักษาโรคไต โรคไอกรน หรือแม้แต่เป็นยาขับเลือด ถ้าใช้ในปริมาณที่เจือจางก็สามารถกำจัดสารพิษในเลือด บรรเทาอาการสารพิษตกค้างในปัสสาวะ ส่วนใบของต้อยติ่งสามารถใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ หรือใช้พอกแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ 
Photo
Shared publiclyView activity