ชื่อพื้นเมือง          ; หมากเหลือง(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl.
ชื่อวงศ์                 ;  
ชื่อสามัญ              ; Golden Cane Palm, Butterfly Palm, Yellow Cane  Palm
ประโยชน์             ; ไม้ประดับ
Photo
Shared publicly