ชื่อพื้นเมือง          ; เล็บครุฑกระจก
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Polyscias  scutellaria (Burm.f.) Fosberg
ชื่อวงศ์                 ; ARALIACEAE
ชื่อสามัญ              ; ariegated Balfour aralia
ประโยชน์             ; เป็นได้ทั้งไม้ประดับทั้งภายในและนอก ใบ นำมาตำพอกแก้ ปวดบวมอักเสบ ใช้สมานเเผล แก้ไข้ เเละแก้ปวดตามข้อได้
Photo
Shared publicly