ชื่อพื้นเมือง         ; กัลปพฤกษ์(ภาคกลาง),กานล์(เขมรสุรินทร์),ชัยพฤกษ์(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Cassia bakeriana Craib.
ชื่อวงศ์                 ;
ชื่อสามัญ              ; Pink Shower,pink cassia
ประโยชน์             ; เนื้อไม้และเปลือกมีสารฝาดใช้ฟอกหนัง ฝักใช้เป็นยาระบายอย่างอ่อน ถือเป็นไม้มงคลที่น่าหามาปลูกตามความเชื่อที่ว่า "บ้านเรือนใดปลูกกัลปพฤกษ์ไว้จะมีโชค มีชัย"
Photo
Shared publiclyView activity