ชื่อพื้นเมือง         ; ขี้เหล็ก(ทั่วไป),ขี้เหล็กแก่น(ราชบุรี),ขี้เหล็กบ้าน(ลำปาง,สุราษฎร์ธานี),ขี้เหล็กหลวง(ภาคเหนือ),ขี้เหล็กใหญ่(ภาคกลาง),ผักจี้ลี้ (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน),แมะขี้เหละพะโดะ(กระเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวิทยาศาสตร์    ; Senna siamea (Lam.) Irwin & arneby
ชื่อวงศ์                 ;
ชื่อสามัญ              ;  Cassod Tree, Thai Copper Pod
ประโยชน์             ;    ราก รักษาโรคเหน็บชา ทาแก้เส้นอัมพฤกษ์ให้หย่อน แก้ฟกช้ำ แก้ไข้บำรุงธาตุ ไข้ผิดสำแดง ใบ รักษาโรคบิด รักษา โรคเบาหวาน แก้ร้อนในรักษาฝีมะม่วง ดอก รักษาโรคเส้นประสาท นอนไม่หลับ
Photo
Shared publicly