ชื่อพื้นเมือง         ; ฟ้าทะลายโจร หญ้ากันงู (สงขลา) น้ำลายพังพอน ฟ้าละลายโจร (กรุงเทพฯ) ฟ้าสาง (พนัสนิคม) เขยตายยายคลุม สามสิบดี (ร้อยเอ็ด) เมฆทะลาย (ยะลา) ฟ้าสะท้าน (พัทลุง)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. Ex Nees
ชื่อวงศ์                 ;  ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ              ;  Kariyat , The Creat
ประโยชน์             ;  ใช้เฉพาะใบหรือทั้งต้นบนดินซึ่งเก็บก่อนที่จะมีดอกเป็นยา แก้เจ็บคอ แก้ท้องเสีย แก้ไข้ เป็นยาขมเจริญอาหาร การศึกษาฤทธิ์ลดไข้ในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดไข้ได้
Photo
Shared publicly