ชื่อพื้นเมือง         ; อโศกอินเดีย,อโศกเซนคาเบรียล(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Polyalthia longifolia (Benth.)  Hook.f.
ชื่อวงศ์                 ; ANNONACEAE
ชื่อสามัญ              ; The Mast Tree , Cemetery Tree
ประโยชน์             ;    ปลูกเป็นไม้ประดับยืนต้นขนาดใหญ่
Photo
Shared publicly