ชื่อพื้นเมือง          ; ชบาด่าง,ชบาสามสี(ทั่วไป)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Hibiscus rosa-sinensis L.
ชื่อวงศ์                 ; MALVACEAE
ชื่อสามัญ              ; Chinese rose, Shoe flower
ประโยชน์             ; รากสด ตำพอกฝี รับประทานช่วยขับน้ำย่อย ทำให้เจริญอาหาร ดอกสด ใช้ขัดรองเท้าให้มัน 
Photo
Shared publicly