ชื่อพื้นเมือง          ; หมากผู้หมากเมีย,มะผู้มะเมีย(ภาคกลาง),หมากผู้(ภาคเหนือ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Cordyline  fruticosa (L.) Gopp.
ชื่อวงศ์                 ; AGAVACEAE
ชื่อสามัญ              ; Cordyline
ประโยชน์             ; ใบใช้ขับพิษ แก้ไข้หวัด แก้ร้อนใน กระหายน้ำ
Photo
Shared publiclyView activity