ชื่อพื้นเมือง          ; เทียนบ้าน (ทั่วไป) เทียนดอก,เทียนไทย ,เทียนสวน (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Impatiens  balsamina  L. 
ชื่อวงศ์                 ; Balsaminaceae
ชื่อสามัญ              ; Garden Balsam
ประโยชน์             ; ใบสด แก้ปวดข้อ ยารักษากลากเกลื้อน แก้ฝีและแผลพุพอง ยากันเล็บถอดใบแห้ง แก้แผลอักเสบ ฝีหนอง แผลเน่าเปื่อย รักษาแผลเรื้อรังยอดสด แก้จมูกอักเสบ บวมแดงต้นสด แก้แผลงูสวัดรากสด แก้บวมน้ำ ตำพอกแผลที่ถูกเสี้ยนหรือแก้วตำ เมล็ดแห้ง แก้ประจำเดือนไม่มา ขับประจำเดือน
Photo
Shared publicly