ชื่อพื้นเมือง         ; ประดู่แดง,วาสุเทพ(กรุงเทพฯ)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Phyllocarpus  Septrentrionalis   Donn. Smith
ชื่อวงศ์                 ; LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE
ชื่อสามัญ              ; Monkey Flower tree
ประโยชน์             ; เนื้อไม้ ต้มกินแก้ไข้ เสมหะ เลือดกำเดาไหล ใบอ่อนใช้พอกแผลให้แห้งเร็ว แก้ผดผื่นคัน ยางไม้ แก้โรคท้องเสีย เนื้อไม้ประดู่นำไปใช้ในงานก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคาร
Photo
Shared publiclyView activity