ชื่อพื้นเมือง          ; หงส์ฟู่
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Loropetalum   chinense
ชื่อวงศ์                 ; HAMAMELIDACEAE 
ชื่อสามัญ              ; Chinese Fringe Flower, Chinese Witch Hazel
ประโยชน์             ; ทำเป็นไม้ดัดบอนไซ มีความสวยงามมากเพราะสีใบและดอกสะพรั่งออกดอกง่าย
Photo
Shared publiclyView activity