ชื่อพื้นเมือง          ; ลีลาวดี,ลั่นทมขาว (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์     ; Plumeria  obtusa L.
ชื่อวงศ์                 ; APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ              ; Frangipani , Pagoda tree, Temple tree 
ประโยชน์             ; เปลือกราก เป็นยารักษาโรคหนองใน ยาถ่าย แก้โรคไขข้ออักเสบ ขับลม   ต้น  ใช้ปรุงเป็นยารักษาโรคลำไส้พิการของม้า เปลือกต้น  ต้มเป็นยาถ่าย ขับระดู แก้ไข้ แก้โรคโกโนเรีย ใบ ใบแห้งชงน้ำร้อนดื่มรักษาโรคหอบหืด 
Photo
Shared publicly