ชื่อพื้นเมือง        ; จิกนา(ภาคใต้) ,กระโดนทุ่ง,กระโดนน้ำ(หนองคาย),กระโดนสร้อย(พิษณุโลก),จิกน้ำ(ภาคกลาง) ตอง,ปุยสาย(ภาคเหนือ),ลำไพ่(อุตรดิตถ์)
ชื่อวิทยาศาสตร์   ; Barringtonia   acutangula (L.) Gaertn.
ชื่อวงศ์                 ; LECYTHIDACEAE
ชื่อสามัญ              ; Indian oak
ประโยชน์             ; รากใช้เป็นยาระบาย เปลือกใช้ชะล้างบาดแผล และเบื่อปลา ใบแก้ท้องร่วง ยอดอ่อนและดอกอ่อน ทานเป็นผักสด เมล็ดเป็นยาขับลมแก้ร้อนใน 
Photo
Shared publicly