Profile cover photo
Profile photo
Adwokat Jarosław Kozak
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
Nieprawdziwe i błahe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę
Pracodawca
wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas
nieokreślony zobowiązany jest wskazać przyczynę uzasadniającą
wypowiedzenie. Taką przyczynę powinien wskazać w piśmie o
wypowiedzeniu. Przy czym zauważyć należy, że wypowiedzenie jest
zwykły...
Add a comment...

Przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Pracodawca zwalniając pracownika z pracy zazwyczaj wskazuje mu tego przyczynę. Ma taki obowiązek, gdy składa oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia każdego rodzaju umowy o pracę (nie tylko tej na czas nieokreślony). W tych oświadczeniach powinien wskazać powód swojej decyzji. Ponadto pracodawca zobowiązany jest podać prawdziwą, konkretną i zrozumiałą dla pracownika przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Przy czym, jeśli wskaże ją w takim oświadczeniu nieprecyzyjnie, wystarczające będzie, gdy w połączeniu z pozostałymi informacjami przekazanymi pracownikowi do tego czasu w inny sposób, przyczyna ta będzie już dostatecznie konkretna i zrozumiała. Wskazanie, sprecyzowanie i termin podania przyczyny zwolnienia mają zaś istotny wpływ na przebieg procesu i treść wyroku sądu pracy w przypadku, gdy pracownik złoży odwołanie.


Spór przed sądem pracy toczy się bowiem tylko w granicach przyczyny wskazanej przez pracodawcę w oświadczeniu o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, a pracodawca nie może wskazywać na inne przyczyny uzasadniające zwolnienie pracownika z pracy nawet, gdyby były prawdziwe. Nie ma zatem możliwości wskazywania na przyczyny, które podał pracownikowi później, a w szczególności dopiero w toku procesu. Przed sądem pracy pracodawca może jedynie uzupełnić opis tej przyczyny, którą wskazał pracownikowi w oświadczeniu o zwolnieniu.

Uchybienia zaś pracodawcy w tym zakresie mogą spowodować, że wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę zostanie uznane przez sąd pracy za naruszające przepisy, bądź nieuzasadnione i doprowadzić do uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia pracownika do pracy lub zasądzenia na jego rzecz odszkodowania.
Add a comment...

Post has attachment
Wysokość alimentów, a osobista opieka nad dzieckiem drugiego z rodziców
Wiele
osób wie, że kwota alimentów zależy od: 1) usprawiedliwionych
potrzeb dziecka, a więc przede wszystkim od wysokości wydatków na
zaspokojenie takich jego potrzeb, 2) możliwości zarobkowych i
majątkowych obojga rodziców, tj. od dochodów, które mogą oni
...
Add a comment...

Post has attachment
Z prędkością ponad 100 km/h na obszarze zabudowanym
Kierowanie
pojazdem na obszarze zabudowanym z prędkością przekraczającą
dopuszczalną o więcej niż 50 km/h (a więc najczęściej ponad 100
km/h w ciągu dnia lub ponad 110 km/h w nocy) stanowiło jeszcze dwa
lata temu wykroczenie drogowe zagrożone tylko karą grz...
Add a comment...

Post has attachment
Z prędkością ponad 100 km/h na obszarze zabudowanym
Kierowanie
pojazdem na obszarze zabudowanym z prędkością przekraczającą
dopuszczalną o więcej niż 50 km/h (a więc najczęściej ponad 100
km/h w ciągu dnia lub ponad 110 km/h w nocy) stanowiło jeszcze dwa
lata temu wykroczenie drogowe zagrożone tylko karą grz...
Add a comment...

Post has attachment
Mediacja w sprawach rodzinnych – coś co warto spróbować
Nie
zawsze małżonkowie, byli małżonkowie, czy rodzice dziecka są w
stanie porozumieć się między sobą. Jeśli spór dotyczy ważnej
dla nich sprawy, to jego zakończenie z reguły widzą już tylko
przed sądem. Często nie uważają to za rozwiązanie dobre, ale nie
zn...
Add a comment...

Post has attachment
Zachowek – mniej znane przypadki nabycia do niego prawa
Powszechnie
sądzi się, że roszczenie o zapłatę zachowku przysługuje
członkom najbliższej rodziny spadkodawcy tylko wtedy, gdy zostaną
pominięci w testamencie i istnieje majątek spadkowy, który
umożliwia jego zapłatę. Jednak pogląd taki pomija istotne
przypa...
Add a comment...

Post has attachment
Wspólny kredyt po rozwodzie
Złośliwi
twierdzą, że po wielu latach małżeństwa najsilniejszą więzią
łączącą małżonków staje się wspólnie zaciągnięty kredyt
bankowy. Taki kredyt często jeszcze długo po rozwodzie uzależnia
od siebie byłych małżonków. Istnieją jednak możliwości, aby
kredyt...
Add a comment...

Post has attachment
Dbaj o swoje prawa i korzystaj z nich
Dzisiejszy
wpis nie będzie dotyczył konkretnych uprawnień, ale przed
chwilowym wypoczynkiem świątecznym, będzie to tylko kilka
refleksji wokół dwóch wiekowych sentencji prawniczych. Są one
ciągle aktualne i wyznaczają sposób postępowania w świecie
przepisów...
Add a comment...

Post has attachment
Jak uzyskać kontakty z dzieckiem
Wkrótce
święta Bożego Narodzenia i czas, kiedy spotkania z rodziną
nabierają szczególnego znaczenia. Stąd dzisiejszy wpis o
postępowaniu, gdy kontakty z dzieckiem są uniemożliwiane lub
utrudniane przez drugiego z rodziców, u którego ono stale przebywa.
Na p...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded