Profile cover photo
Profile photo
Tarih Bilimleri
2 followers -
http://www.tarihbilimleri.com
http://www.tarihbilimleri.com

2 followers
About
Posts

Post has attachment
Milattan önce 1377 – 1357 senelerinde Mısır’ın hükümdarı olan genç firavun Amenhotep IV, ilahların çokluğundan vazgeçmiş, halkını, zannınca aydın güneş kursunda (atan) tezahür eden tek bir tanrıya ibadet ettirmeye çalışmıştır. Memleketinde bütün mabet ve…

Post has attachment
KIBRIS’TA RUM-YUNAN SALDIRILARI VE SOYKIRIM Yrd.Doç.Dr. Vehbi Zeki SERTER Eski KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Kıbrıs Türk Tarih Kurumu Başkanı Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 2008 Kıbrıs…

Post has attachment
Kıbrıs uyuşmazlığı özellikle 1950’den beri türk dış politikasının önemli konularından biri olmuştur. Uyuşmazlık, Kıbrıs’ta yaşayan Rumların adayı Yunanistan’la birleştirme(ENOSİS), Türklerin ise Türkiye’nin güvenliğini ve Türk cemaatinin varlığını korumak…

Post has attachment
Kıbrıs Meselesi, bilhassa 1950 sonrası Türkiye’nin iç siyasal gelişmelerini etkilediği gibi dış ilişkilerini de önemli ölçüde etkilemiştir. Bu bağlamda 1955 Londra Konferansı ile başlayan Türkiye’nin Kıbrıs meselesine doğrudan, fiilen dâhil olma süreci,…

Post has attachment
  14 Temmuz 1959 Kerkük katliamı, Irak Türk- leri yakın tarihinin en önemli kırılma noktasıdır. Türkmen belleğinde kazınmış bir travmadır. Bu acı hatıraları 1959 yılından beri her yıldönümünde hatırlayıp, üzüntülerimizi birbirimizle paylaşıyo­ruz. Bu…

Post has attachment
A. De La Jonquiere’e Göre Sultan Abdülhamid Han Dönemindeki Nüfus Dağılımı Ve Tahminleri (1881)…   Nüfus sayımları ve tahminleri hakkında doğru ve tam bilgiler edinebilmek tarihçiler açısından daima büyük bir sorun olmuştur. Batılı kaynaklar özellikle de…

Post has attachment
Bu yazı, Ortaçağ’ın en büyük hükümdarlarından birinin hayatına ışık tutması için yazılmıştır. Türkçe kaynak  pek olmadığından dolayı, bu yazının bir örnek teşkil etmesini ümit ediyoruz.   1123’te, Philippe Augustus öldü. Fransa’da kırk iyi yıldan fazla…

Post has attachment
Sahn-i Seman’dan Dârülfünûn’a: Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler, XVI Yüzyıl, Zeytinburnu Belediyesi, Kültür Yayınları, No: 40, Şubat, 2017

Post has attachment
Genç Osman 1618-1622 yılları arasında tahtta kalmış, idealist fikirlere sahip, ancak tecrübesizliğinin kurbanı olan bir padişahtı. Düzeni bozulan yeniçeri ocağını kaldırma fikrini ulu orta söyleyince isyan eden yeniçeriler tarafından saraydan alınarak…

Post has attachment
Sömürgecilik tarihinde Hollanda Doğu Hindistan Şirketi denildiği zaman akıllara gelen bir iki husustan bahsetmek gerekir. Bunlardan ilki Baharat Savaşları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan Banda Adaları katliamıdır. İsminden de anlaşılacağı üzere Baharat…
Wait while more posts are being loaded