Profile cover photo
Profile photo
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
About
Posts

Post has attachment
W postępowaniu cywilnym można wyróżnić dwa rodzaje egzekucji: pieniężną oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W przypadku egzekucji świadczeń pieniężnych przedmiotem jej jest mienie dłużnika, będące źródłem zaspokojenia należności pieniężnych wierzycieli. http://komorniksadowyostroda.pl/wnioski/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Należy wiedzieć, że w przypadku egzekucji komorniczej muszą zostać spełnione określone warunki, takie jak istnienie ważnego tytułu egzekucyjnego, któremu musi zostać nadana klauzula wykonalności, a także konieczne jest wystąpienie do danego organu egzekucyjnego z wnioskiem o wszczęcie egzekucji. http://komorniksadowyostroda.pl/wnioski/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Okręg urzędowy komornika zazwyczaj obejmuje okręg sądu rejonowego lub wydzieloną część. Ponadto, jeżeli przy danym sądzie rejonowym swój urząd sprawuje kilku komorników, to podział czynności jest przeprowadzany przez prezesa sądu rejonowego. http://komorniksadowyostroda.pl/wnioski/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Należy pamiętać o tym, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym, pełniącym czynności egzekucyjne oraz inne określone w ustawach. Komornik pełni równiej rolę organu pomocniczego w przypadku spraw sądowych, więc zajmuje się przeprowadzaniem egzekucji sądowniczych. http://komorniksadowyostroda.pl/wnioski/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wynagrodzenie za wykonaną pracę może zostać objęte egzekucją komorniczą. Komornik ma prawo egzekwować z wypłaty świadczenia alimentacyjne do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, lub też innych świadczeń, których wysokość nie przekracza połowy wynagrodzenia dłużnika. http://komorniksadowyostroda.pl/wnioski/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Egzekucja komornicza nie obejmuje przedmiotów codziennego użytku, a także odzieży należącej do dłużnika i jego członków rodziny. Ponadto z egzekucji wyłączone są także produkty żywnościowe lub przeznaczone do nauki i pracy. Dlatego dobrym pomysłem jest znajomość przepisów prawnych, dotyczących praw i obowiązków komornika. http://komorniksadowyostroda.pl/wnioski/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Komornik ma prawo zajęć rachunki bankowe dłużnika, wierzytelności, a także inne prawa majątkowe, jeżeli dzięki temu odzyska należności wierzyciela. Dlatego komornik może zająć rachunek bankowy należący do dłużnika i na którym znajdują się jego oszczędności. http://komorniksadowyostroda.pl/wnioski/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Warto wiedzieć, że komornik na podstawie tytułu wykonawczego ma zadanie zaspokoić roszczenia wierzyciela. Dlatego w ramach swoich obowiązków komornik może zająć i sprzedać nieruchomość, lub też ruchomość należącą do dłużnika. http://komorniksadowyostroda.pl/wnioski/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W jakich sytuacjach komornik może dokonać egzekucji w wynagrodzenia za pracę? W celu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych możliwe jest zajęcie aż trzech piątych wypłaty. Z kolei w innych przypadkach istnieje możliwość zajęcia połowy wynagrodzenia. http://komorniksadowyostroda.pl/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Na podstawie tytułu wykonawczego komornik może zaspokoić roszczenia wierzyciela. W tym celu może nastąpić zajęcie ruchomości, nieruchomości, wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury czy rachunków bankowych dłużnika. http://komorniksadowyostroda.pl/
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded