Profile cover photo
Profile photo
Hồng Quyên Trương
11 followers -
Sách- Nguồn tri thức vô giá của nhân loại
Sách- Nguồn tri thức vô giá của nhân loại

11 followers
About
Posts

Post has attachment
Phân tích lượng vết các anion F-, Cl-, SO42-, PO43- trong hệ thống nước làm mát của nhà máy nhiệt điện bằng phương pháp sắc ký ion: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61100
Add a comment...

Post has attachment
Phân tích lượng vết các anion F-, Cl-, SO42-, PO43- trong hệ thống nước làm mát của nhà máy nhiệt điện bằng phương pháp sắc ký ion: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01
Phân tích lượng vết các anion F-, Cl-, SO42-, PO43- trong hệ thống nước làm mát của nhà máy nhiệt điện bằng phương pháp sắc ký ion: Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 60 44 01 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61100 Title:  Phân tích lượng vết các a...
Add a comment...

Post has attachment
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai giai đoạn 2010-2016 phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61121
Add a comment...

Post has attachment
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai giai đoạn 2010-2016 phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501
Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai giai đoạn 2010-2016 phục vụ định hướng khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên đất huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước : Luận văn ThS. Kiểm soát và bảo vệ môi trường: 608501 http://repository.vnu.edu.vn/handle/...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Phương pháp lượng giác trong bất đẳng thức và bất phương trình đại số : Luận văn ThS. Toán học: 604601
Phương pháp lượng giác trong bất đẳng thức và bất phương trình đại số : Luận văn ThS. Toán học: 604601 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61124 Title:  Phương pháp lượng giác trong bất đẳng thức và bất phương trình đại số : Luận văn ThS. Toán học: ...
Add a comment...

Post has attachment
Sóng mặt Rayleigh với điều kiện biên trở kháng : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61126
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học biogas của phụ phẩm dứa :Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường: 605203
Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học biogas của phụ phẩm dứa :Luận văn ThS. Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường: 605203 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61125 Title:  Nghiên cứu khả năng sinh khí sinh học biogas của phụ phẩm dứa ...
Add a comment...

Post has attachment
Sóng mặt Rayleigh với điều kiện biên trở kháng : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401
Sóng mặt Rayleigh với điều kiện biên trở kháng : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61126 Title:  Sóng mặt Rayleigh với điều kiện biên trở kháng : Luận văn ThS. Khoa học vật chất: 604401 Authors:  Nguyễn, Quỳ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded