Profile cover photo
Profile photo
PraiseandWorship Music Lyrics
5 followers -
Christian Songs Praise and Worship Music Lyrics
Christian Songs Praise and Worship Music Lyrics

5 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Biblia yasema nini kuhusu kuabudu? Worship

http://sifalyrics.com/kuabudu

praiseandworship.faith
sifalyrics.com

Kumbukumbu la Torati 30: 17

Lakini moyo wako ukikengeuka, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine, na kuitumikia;
Matendo ya Mitume 24: 11

Maana waweza kujua ya kuwa hazijapita siku zaidi ya kumi na mbili tangu nilipopanda kwenda Yerusalemu ili kuabudu.
1 Wakorintho 5: 10

Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi wa dunia hii, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu; maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia.
1 Wafalme 12: 30

Jambo hili likawa dhambi, maana watu walikwenda kuabudu mbele ya kila mmoja, hata huko Dani.
1 Samweli 1: 3

Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka, ili kuabudu, na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko.
Isaya 66: 23

Na itakuwa, mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato, wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana.
Wakolosai 2: 18

Mtu asiwanyang'anye thawabu yenu, kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu, na kuabudu malaika, akijitia katika maono yake na kujivuna bure, kwa akili zake za kimwili;
Danieli 3: 11

na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao.
Matendo ya Mitume 8: 27

Naye akaondoka, akaenda; mara akamwona mtu wa Kushi, towashi, mwenye mamlaka chini ya Kandake malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote; naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu,
Yohana 12: 20

Palikuwa na Wayunani kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu.
1 Wakorintho 5: 11

Lakini, mambo yalivyo, naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, akiwa ni mzinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi; mtu wa namna hii msikubali hata kula naye.
Yeremia 26: 2

Bwana asema hivi, Simama katika uwanja wa nyumba ya Bwana, useme na miji yote ya Yuda, wajao ili kuabudu katika nyumba ya Bwana; sema nao maneno yote ninayokuamuru kuwaambia, usizuie hata neno moja.
Danieli 3: 6

Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa saa iyo hiyo katika tanuru ya moto uwakao.
Kumbukumbu la Torati 7: 4

Kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine; ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi.
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Bible Verses about worship

http://sifalyrics.com/worship

Matthew 2: 2

"Where is he who is born King of the Jews? For we saw his star in the east, and have come to worship him."
Jeremiah 7: 2

Stand in the gate of Yahweh's house, and proclaim there this word, and say, Hear the word of Yahweh, all you of Judah, who enter in at these gates to worship Yahweh.
Matthew 4: 9

He said to him, "I will give you all of these things, if you will fall down and worship me."
Revelation 13: 15

It was given to him to give breath to it, to the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause as many as wouldn't worship the image of the beast to be killed.
Daniel 3: 14

Nebuchadnezzar answered them, Is it on purpose, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you don't serve my god, nor worship the golden image which I have set up?
Revelation 9: 20

The rest of mankind, who were not killed with these plagues, didn't repent of the works of their hands, that they wouldn't worship demons, and the idols of gold, and of silver, and of brass, and of stone, and of wood; which can neither see, nor hear, nor walk.
Isaiah 2: 8

Their land also is full of idols. They worship the work of their own hands, That which their own fingers have made.
Daniel 3: 10

You, O king, have made a decree, that every man that shall hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image;
Luke 4: 8

Jesus answered him, "Get behind me Satan! For it is written, 'You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.'"
Revelation 19: 10

I fell down before his feet to worship him. He said to me, "Look! Don't do it! I am a fellow bondservant with you and with your brothers who hold the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the Spirit of Prophecy."
Psalms 99: 5

Exalt Yahweh our God. Worship at his footstool. He is Holy!
Jeremiah 25: 6

and don't go after other gods to serve them or worship them, and don't provoke me to anger with the work of your hands; and I will do you no harm.
John 4: 23

But the hour comes, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father seeks such to be his worshippers.
Mark 7: 7

But in vain do they worship me, Teaching as doctrines the commandments of men.'
Ezekiel 46: 9

But when the people of the land shall come before Yahweh in the appointed feasts, he who enters by the way of the north gate to worship shall go forth by the way of the south gate; and he who enters by the way of the south gate shall go forth by the way of the north gate: he shall not return by the way of the gate by which he came in, but shall go forth straight before him.
1stSamuel 15: 30

Then he said, I have sinned: yet honor me now, Please, before the elders of my people, and before Israel, and turn again with me, that I may worship Yahweh your God.
John 12: 20

Now there were certain Greeks among those that went up to worship at the feast.
Daniel 3: 11

and whoever doesn't fall down and worship shall be cast into the midst of a burning fiery furnace.
Isaiah 66: 23

It shall happen, that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, says Yahweh.
Philippians 3: 3

For we are the circumcision, who worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh;
Psalms 22: 27

All the ends of the earth shall remember and turn to Yahweh. All the relatives of the nations shall worship before you.
Psalms 29: 2

Ascribe to Yahweh the glory due to his name. Worship Yahweh in holy array.
1stSamuel 15: 25

Now therefore, please pardon my sin, and turn again with me, that I may worship Yahweh.
1stChronicles 16: 29

Ascribe to Yahweh the glory due to his name: Bring an offering, and come before him: Worship Yahweh in holy array.
2ndKings 5: 18

In this thing Yahweh pardon your servant: when my master goes into the house of Rimmon to worship there, and he leans on my hand, and I bow myself in the house of Rimmon, when I bow myself in the house of Rimmon, Yahweh pardon your servant in this thing.
Isaiah 19: 21

Yahweh shall be known to Egypt, and the Egyptians shall know Yahweh in that day; yes, they shall worship with sacrifice and offering, and shall vow a vow to Yahweh, and shall perform it.
Luke 4: 7

If you therefore will worship before me, it will all be yours."
Exodus 34: 14

for you shall worship no other god: for Yahweh, whose name is Jealous, is a jealous God.
Psalms 132: 7

"We will go into his dwelling place. We will worship at his footstool.
John 4: 22

You worship that which you don't know. We worship that which we know; for salvation is from the Jews.
Revelation 14: 7

He said with a loud voice, "Fear the Lord, and give him glory; for the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven, the earth, the sea, and the springs of waters!"
Exodus 24: 1

He said to Moses, "Come up to Yahweh, you, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship from a distance.
Isaiah 19: 23

In that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria; and the Egyptians shall worship with the Assyrians.
Revelation 3: 9

Behold, I give of the synagogue of Satan, of those who say they are Jews, and they are not, but lie. Behold, I will make them to come and worship before your feet, and to know that I have loved you.
Isaiah 36: 7

But if you tell me, We trust in Yahweh our God: isn't that he, whose high places and whose altars Hezekiah has taken away, and has said to Judah and to Jerusalem, You shall worship before this altar?
Jeremiah 26: 2

Thus says Yahweh: Stand in the court of Yahweh's house, and speak to all the cities of Judah, which come to worship in Yahweh's house, all the words that I command you to speak to them; don't diminish a word.
Zephaniah 2: 11

Yahweh will be awesome to them, for he will famish all the gods of the land. Men will worship him, everyone from his place, even all the shores of the nations.
Micah 5: 13

I will cut off your engraved images and your pillars out of your midst; And you shall no more worship the work of your hands.
Revelation 22: 8

Now I, John, am the one who heard and saw these things. When I heard and saw, I fell down to worship before the feet of the angel who had shown me these things.
Daniel 3: 15

Now if you are ready whenever you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music to you fall down and worship the image which I have made, [well]: but if you don't worship, you shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace; and who is that god that shall deliver you out of my hands?
Matthew 2: 8

He sent them to Bethlehem, and said, "Go and search diligently for the young child. When you have found him, bring me word, so that I also may come and worship him."
Psalms 86: 9

All nations you have made will come and worship before you, Lord. They shall glorify your name.
Revelation 4: 10

the twenty-four elders fall down before him who sits on the throne, and worship him who lives forever and ever, and throw their crowns before the throne, saying,
Daniel 3: 28

Nebuchadnezzar spoke and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel, and delivered his servants who trusted in him, and have changed the king's word, and have yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God.
Jeremiah 13: 10

This evil people, who refuse to hear my words, who walk in the stubbornness of their heart, and are gone after other gods to serve them, and to worship them, shall even be as this belt, which is profitable for nothing.
Revelation 22: 9

He said to me, "See you don't do it! I am a fellow bondservant with you and with your brothers, the prophets, and with those who keep the words of this book. Worship God."
Ezekiel 46: 2

The prince shall enter by the way of the porch of the gate outside, and shall stand by the post of the gate; and the priests shall prepare his burnt-offering and his peace-offerings, and he shall worship at the threshold of the gate: then he shall go forth; but the gate shall not be shut until the evening.
Psalms 66: 4

All the earth will worship you, And will sing to you; They will sing to your name." Selah.
Deuteronomy 30: 17

But if your heart turn away, and you will not hear, but shall be drawn away, and worship other gods, and serve them;
John 4: 21

Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour comes, when neither in this mountain, nor in Jerusalem, will you worship the Father.
Jeremiah 44: 19

When we burned incense to the queen of the sky, and poured out drink-offerings to her, did we make her cakes to worship her, and pour out drink-offerings to her, without our husbands?
Revelation 20: 4

I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus, and for the word of God, and such as didn't worship the beast nor his image, and didn't receive the mark on their forehead and on their hand. They lived, and reigned with Christ for the thousand years.
Psalms 99: 9

Exalt Yahweh, our God. Worship at his holy hill, For Yahweh, our God, is holy!
Deuteronomy 4: 19

and lest you lift up your eyes to the sky, and when you see the sun and the moon and the stars, even all the host of the sky, you are drawn away and worship them, and serve them, which Yahweh your God has allotted to all the peoples under the whole sky.
2ndChronicles 7: 19

But if you turn away, and forsake my statutes and my commandments which I have set before you, and shall go and serve other gods, and worship them;
Revelation 14: 11

The smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest day and night, those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.
Revelation 13: 12

He exercises all the authority of the first beast in his presence. He makes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose fatal wound was healed.
2ndKings 18: 22

But if you tell me, We trust in Yahweh our God; isn't that he whose high places and whose altars Hezekiah has taken away, and has said to Judah and to Jerusalem, You shall worship before this altar in Jerusalem?
Ezekiel 46: 3

The people of the land shall worship at the door of that gate before Yahweh on the Sabbaths and on the new moons.
Psalms 97: 7

Let all them be shamed who serve engraved images, Who boast in their idols. Worship him, all you gods!
Revelation 13: 8

All who dwell on the earth will worship him, everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been killed.
Daniel 3: 5

that whenever you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king has set up;
Deuteronomy 11: 16

Take heed to yourselves, lest your heart be deceived, and you turn aside, and serve other gods, and worship them;
Zephaniah 1: 5

those who worship the host of the sky on the housetops, those who worship and swear by Yahweh and also swear by Malcam,
John 4: 24

God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."
1stSamuel 1: 3

This man went up out of his city from year to year to worship and to sacrifice to Yahweh of Hosts in Shiloh. The two sons of Eli, Hophni and Phinehas, priests to Yahweh, were there.
Psalms 81: 9

There shall be no strange god in you, Neither shall you worship any foreign god.
Psalms 95: 6

Oh come, let's worship and bow down. Let's kneel before Yahweh, our Maker,
1stCorinthians 14: 25

And thus the secrets of his heart are revealed. So he will fall down on his face and worship God, declaring that God is among you indeed.
Zechariah 14: 16

It will happen that everyone who is left of all the nations that came against Jerusalem will go up from year to year to worship the King, Yahweh of Hosts, and to keep the feast of tents.
Hebrews 1: 6

Again, when he brings in the firstborn into the world he says, "Let all the angels of God worship him."
Matthew 15: 9

And in vain do they worship me, Teaching as doctrine rules made by men.'"
Deuteronomy 8: 19

It shall be, if you shall forget Yahweh your God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish.
Zechariah 14: 17

It will be, that whoever of all the families of the earth doesn't go up to Jerusalem to worship the King, Yahweh of Hosts, on them there will be no rain.
Isaiah 27: 13

It shall happen in that day, that a great trumpet shall be blown; and they shall come who were ready to perish in the land of Assyria, and those who were outcasts in the land of Egypt; and they shall worship Yahweh in the holy mountain at Jerusalem.
Acts 24: 11

seeing that you can recognize that it is not more than twelve days since I went up to worship at Jerusalem.
Acts 17: 23

For as I passed along, and observed the objects of your worship, I found also an altar with this inscription: 'TO AN UNKNOWN GOD.' What therefore you worship in ignorance, this I announce to you.
Deuteronomy 26: 10

Now, behold, I have brought the first of the fruit of the ground, which you, Yahweh, have given me. You shall set it down before Yahweh your God, and worship before Yahweh your God:
Acts 18: 13

saying, "This man persuades men to worship God contrary to the law."
Daniel 3: 18

But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods, nor worship the golden image which you have set up.
Daniel 3: 12

There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon: Shadrach, Meshach, and Abednego; these men, O king, have not regarded you: they don't serve your gods, nor worship the golden image which you have set up.
1stKings 9: 6

But if you shall turn away from following me, you or your children, and not keep my commandments and my statutes which I have set before you, but shall go and serve other gods, and worship them;
Revelation 11: 1

A reed like a rod was given to me. Someone said, "Rise, and measure God's temple, and the altar, and those who worship in it.
Revelation 15: 4

Who wouldn't fear you, Lord, And glorify your name? For you only are holy. For all the nations will come and worship before you. For your righteous acts have been revealed."
2ndChronicles 32: 12

Has not the same Hezekiah taken away his high places and his altars, and commanded Judah and Jerusalem, saying, You shall worship before one altar, and on it shall you burn incense?
Matthew 4: 10

Then Jesus said to him, "Get behind me,{TR and NU read "Go away" instead of "Get behind me"} Satan! For it is written, 'You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.'"
Add a comment...

Post has attachment
http://sifalyrics.com/praise
Bible verses of Praise

Ezra 3: 10

When the builders laid the foundation of the temple of Yahweh, they set the priests in their clothing with trumpets, and the Levites the sons of Asaph with cymbals, to praise Yahweh, after the order of David king of Israel.
Psalms 107: 8

Let them praise Yahweh for his loving kindness, For his wonderful works to the children of men!
Isaiah 62: 9

but those who have garnered it shall eat it, and praise Yahweh; and those who have gathered it shall drink it in the courts of my sanctuary.
Jeremiah 48: 2

The praise of Moab is no more; in Heshbon they have devised evil against her: Come, and let us cut her off from being a nation. You also, Madmen, shall be brought to silence: the sword shall pursue you.
Psalms 117: 2

For his loving kindness is great toward us. Yahweh's faithfulness endures forever. Praise Yah!
Joel 2: 26

You will have plenty to eat, and be satisfied, And will praise the name of Yahweh, your God, Who has dealt wondrously with you; And my people will never again be disappointed.

more at http://sifalyrics.com and http://praiseandworship.faith
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded