Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Adwokacka - adwokat Łukasz Węgłowski
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
Kara umowna zastępuje odszkodowanie. Jeżeli dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykona je nienależycie, będzie zmuszony naprawić szkodę. Jej wysokość można uzależnić od konkretnych okoliczności lub zastrzec, że dłużnik zapłaci karę umowną. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://www.adwokat-weglowski.pl/#prawo-cywilne.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Prawo cywilne wyróżnia kilka sposobów zakończenia stosunku zobowiązaniowego. Jednym z nich jest odstąpienie od umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. Kodeks reguluje sytuacje, w których można skorzystać z tego uprawnienia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://www.adwokat-weglowski.pl/#prawo-cywilne.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego automatycznie powstaje między małżonkami wspólność majątkowa. Wszystko, czego dorobią się w trakcie trwania małżeństwa, zarówno wspólnie, jak i samodzielnie - zalicza się do wspólnego majątku. Gdy dochodzi do rozwodu, wspólność majątkowa automatycznie ustaje, a małżonkowie mogą wnosić o podział majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://www.adwokat-weglowski.pl/#prawo-cywilne.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta: http://www.adwokat-weglowski.pl/#zakres-specjalizacji.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta: http://www.adwokat-weglowski.pl/#zakres-specjalizacji.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się również konstruowaniem oraz opiniowaniem umów związanych z Państwa biznesem. I tak proponujemy Państwu usługę związaną z tworzeniem umów sprzedaży, o roboty budowlane, deweloperskie, zlecenia czy też najmu. Możecie Państwo również skonsultować z nami otrzymane umowy! http://www.adwokat-weglowski.pl/#prawo-gospodarcze
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Szanowni Państwo! Gwarantujemy pełne wsparcie wszystkim przedsiębiorcom, także tym stawiającym pierwsze kroki w biznesie, jak i dużym firmom z wieloletnim doświadczeniem w danej branży. Zapewniamy również usługę związaną z tworzeniem oraz opiniowaniem umów, na przykład umów sprzedaży czy umów zleceń. http://www.adwokat-weglowski.pl/#prawo-gospodarcze
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Prawo gospodarcze nie musi być tajemnicą! Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się sprawami z zakresu prawa gospodarczego, a szczególnie w postaci takich zagadnień, jak podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego spółek, obsługa transakcji sprzedaży udziałów spółki oraz umarzanie udziałów. Stawiamy na profesjonalizm! http://www.adwokat-weglowski.pl/#prawo-gospodarcze
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Depozyt to potoczna nazwa umowy przechowania, na mocy której przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na przechowanie. Przedmiotem umowy przechowania są rzeczy określone co do gatunku, przy czym przechowawca tych rzeczy nie może z nich korzystać. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://www.adwokat-weglowski.pl/#prawo-gospodarcze.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Popularną formą zatrudniania są umowy cywilnoprawne, a zwłaszcza umowa zlecenia. Zawiera się je coraz częściej i coraz chętniej.Istotą umowy zlecenia jest podejmowanie działań dla osiągnięcia pewnego wyniku. Wynik działań nie zawsze musi być osiągnięty. Przyjmujący zlecenie musi natomiast działać w celu dokonania określonej czynności. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: http://www.adwokat-weglowski.pl/#prawo-gospodarcze.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded