Profile

Cover photo
KATE . KAT. JAANU
Attended UNIVERSITY OF COMMERCE
Lived in Bangkok
AboutPosts

Stream

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
            ไ ม่ น่ า ต า ย ต อ น จ บ เ ล ย อ่ ะ   ( ใ จ สั่ ง ม า )    °\(ッ)/°
วันนี้เพื่อนหนุ่มเข้าห้องน้ำในห้างมันเล่าว่า  ยืนฉี่อยู่ดี ๆ  ตาเหลือบไปมองที่
โถฉี่  มันเขียว่า...  “ โต๊โต ”  ( TOTO )  มันรู้ได้ไงก็ไม่รู้  อายมากอ่ะ !!!
พอเปลี่ยนไปอีกโถ  งงอีก  มันบอกว่า....  “ โคตรโต ”  ( COTTO )
นี่เราไม่เคยบอกใครเลย  ทำไมมันถึงรู้ได้  รีบเปลี่ยนไปอีกโถ  มันบอก…...
“ ขนาดมาตรฐานคนอเมริกัน ” ( AMERICAN  STANDARD )
เดี๋ยวนี้โถฉี่มันฉลาดนะ  แต่โกรธตอนไปล้างมือ  ก๊อกมันบอกเราว่า......
“ สั้นว่ะ ”  ( SANWA ) ทีนี้เซ็งเลย !!!!!     °\(ッ)/°
 ·  Translate
81
6
Piotr Byczkowski's profile photoDumitru Marian's profile photo

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
               ༺♥♥༻   Simple Line But Great Meaning    ༺♥♥༻

               " Empty Pockets Teaches Million Things In Life....
                                              But
                     Full Pockets Spoil's U In Million Ways..! "

                                                                         ♥℘.s. Æ ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ ♥    
234
4
Adam ZMYKA's profile photoAnton Wratschko's profile photoRAJESH TRIPATHI's profile photoDips 11's profile photo
49 comments
 
!!Perhaps: but not everyone thinks so,, only worship money!
Add a comment...

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
G'Nite   ♥    bye   byeeee
                      ♥                     ♥                    ♥                  ♥  
   ♥      ▀                    ▀                    ▀                  ▀                    ▀        ♥                               
A true relationship is having someone who accepts your past, supports your present, loves you and encourages your future!
♥   
361
25
Adhit HasBEe's profile photoPiotr Byczkowski's profile photoKaylub Murphy's profile photo林育信's profile photo
31 comments
 
Sexy hot nice
Add a comment...

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
    บทสวดคาถา  ส ร้ า ง ค ว า ม อ ด ท น  ในการทำงาน  ( ใ จ สั่ ง ม า )
    ค า ถ า ค น ท ำ ง า น  ท่องนะโม 3 จบ ก่อน แล้วจึงค่อยท่องคาถานะ
   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ... 3 จบ.....กราบ
   เสร็จแล้วท่องคาถาตามนี้นะ........
                        อาจ  จะมี......เซ็งไปบ้าง…..ในบางครั้ง
                        อาจ  จะมี..…เบื่อกันบ้าง…..ในบางหน
                        อาจ  จะมี......เหม็นขี้หน้า…..กับบางคน  
    พ ย า ย า ม ท น ท ำ ง า น ไ ป  เ พ ร า ะ ไ ด้ ตั ง ค์ .......กราบ   °\(ッ)/°
 ·  Translate
260
15
Montague Jeter's profile photoabou detri's profile photo

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
       แ น ะ น ำ ห นั ง สื อ น่ า มี ไ ว้ ค ร อ บ ค ร อ ง  ( ใ จ สั่ ง ม า )
ณ ร้านขายหนังสือ ชายคนหนึ่ง ถามหาหนังสือเล่มหนึ่งกับพนักงานสาว
            “น้องครับ หนังสือ   วิ ธี ป ร า บ เ มี ย   อยู่ตรงไหนครับ?”
พนักงานสาวเงยหน้ามามองชายหนุ่ม นึกอยู่สักครู่ จึงตอบกลับไปว่า
“หนังสือ  วิ ธี ป ร า บ เ มี ย  อยู่ที่โซนนิยาย จินตนาการ และเพ้อฝัน ค่ะ
วางอยู่ใกล้ ๆ กับหนังสือตายแล้วไปไหน   แ น ะ น ำ ใ ห้ ซื้ อ คู่ กั น ค่ ะ 
ชายนิรนาม  งง!! อยู่พักนึงและคิดขึ้นได้ ตอบกลับไปว่า นั้นผมขอเปลี่ยนเป็น
หนังสือธรรมะดีกว่าครับ เรื่อง การรู้จักปล่อยวาง  อยู่โซนไหนครับ  °\(ッ)/°
 ·  Translate
352
16
António Vilombo's profile photo박성국's profile photo

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
 ♥  нєℓℓσ  ♥     fяιєи∂ѕ   ♥      ♥℘.s. Æ ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ ♥          

               Why is a group of friends called a friend circle?
                                               Bcoz
                                  A square has 4 ends
                                  A triangle has 3 ends
                                  A line has 2 ends
                                But a circle has no end  !     
312
14
Sachikant Dalai's profile photomare love (ma)'s profile photohisham Ashwi's profile photoNaser sami's profile photo
53 comments
 
+M Majad Qureshi   yeah :)))  Majad
Add a comment...

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
G'Nite   bye   byeee          ♥℘.s. Æ ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ ♥    
༺♥♥༻
I'm like fire: if you take care of me I will brighten your life, but if you play with me you will get burned… Be proud of your heart. Through the pain and suffering, and through all the times it’s been played on, stepped on, it still manages to stay strong to keep you alive…༺♥♥༻
                                                                          
233
7
Adam ZMYKA's profile photoRamani Mohan Kundu's profile photoPiotr Byczkowski's profile photohisham Ashwi's profile photo
13 comments
 
こんばんは。この美しいイメージしていただきありがとうございます。お会いできてうれしい
 ·  Translate
Add a comment...

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
         ค ว า ม ใ น ใ จ ข อ ง ค น ใ น วั ด   ( ใ จ สั่ ง ม า )   ข ำ ๆ            
เห็นข้อความเขียนไว้ที่ข้างฝาในห้องน้ำที่วัดนึง  ฆราวาสอย่างเราลองอ่านดู
บรรทัดแรกคงจะเขียนโดยแม่ชีสาวว่า........บ ว ช ชี เ พ ร า ะ ห นี รั ก
บรรทัดสองพระหนุ่มคงมาเขียนต่อ............อ ก หั ก เ พ ร า ะ รั ก ชี  
เจ้าอาวาสกลัวน้อยหน้าพระหนุ่มเลยเขียนต่ออีกว่า....เ ป็ น ส ม ภ า ร ม า ตั้ ง
ห ล า ย ปี เ พิ่ ง ไ ด้ ชี ค น เ ดี ย ว  ( อ้าว!! ว่าไปนั่น)
ยังไม่หมดวัด  เณรน้อยขอแจมด้วยเขียต่ออีกว่า....เ ณ ร ไ ม่ เ กี่ ย ว เ พ ร า ะ
เ    ี๊  ย ว เ ล็ ก  ( เออ!! เนอะ !! )                                                                    
 ·  Translate
217
12
Dips 11's profile photoRamani Mohan Kundu's profile photo

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
♥  нєℓℓσ  ♥     fяιєи∂ѕ   ♥      ♥℘.s. Æ ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ ♥          

 Feeling bored? Think of me! 
   Feeling sad? Call me! 
     Feeling lonely? Meet me! 
       Feeling hot? oh no no! Drink coca cola & Enjoy!!
♥ 
241
5
石一生's profile photoDips 11's profile photoAnton Wratschko's profile photoEl “SINIS” Inmortalista's profile photo
53 comments
 
Love , kkkkkk
Add a comment...

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
.........................................༺♥♥༻............................................................ 
If someone would ask me what a beautiful life means,
I would lean my head on your shoulder,
And hold you close to me,
And answer with a smile : -   “ Like this! ” :)
(\♔/)
( ^.^)
c(_(")(")   ♥℘.s. Æ ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ ♥ I will back reply u later...take care
349
10
Игорь Прохоренко's profile photoDips 11's profile photoMohamed Benizi's profile photoNena Dragan Jocic's profile photo
57 comments
 
Welcome friend
Good Night Sweet Dreams friend

Uday Joshi
Add a comment...

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
G.Nite  ♥      bye    byeeeeee      

 ♥ The most painful love there is, is the love left unshown. A love that cannot be expressed, affection left unknown. The love that withholds touching, afraid of what it would say, and the most painful thing about unexpressed love is, it never fades away.  ♥   
                                                                                ♥℘.s. Æ ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ ♥               
351
23
hisham Ashwi's profile photoดุสิต ร่มรื่น's profile photoLuziadefatima Dorosario's profile photoAdhit HasBEe's profile photo
19 comments
 
wonderful damsel!see to believe!!
Add a comment...

KATE . KAT. JAANU

Shared publicly  - 
 
          อ า ชี พ ที่ ไ ม่ ค ว ร เ ลื อ ก เ ป็ น ภ ร ร ย า   ( ใ จ สั่ ง ม า )
❥ นักกีฬา.....เพราะว่าพวกนี้วันๆ มัวจ้องจะทำลายสถิติอย่างเดียว คุณไหวหรอ
❥ ครู.....พวกนี้ช๊อบชอบสอน สอนเสร็จก็ถามว่า เข้าใจมั๊ย ! ถ้าตอบว่าเข้าใจ
ก็ให้การบ้านไปทำ ทั้งที่เหนื่อยจะแย่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอนุบาล.
❥ พยาบาล...พวกนี้รักความสะอาดจะตายไป  ชอบถามว่าล้างแล้วหรือยัง และลวกน้ำร้อนหรือเช็ดแอลกอฮอลมายังคะคุณพี่
❥ พนักงานโอเปอร์เรเตอร์...เพราะชอบพูด "กรุณารอสักครู่" เสียอารมณ์หมด!!
❥ พนักงานแคชเชียร์.....เพราะชอบติดป้ายว่า ” กรุณาใช้ช่องถัดไป ”   °\(ッ)/°
 ·  Translate
299
16
Janggut Melayu's profile photoDips 11's profile photo
Story
Tagline
Women With A Strong Character Are Always Beautiful.
Introduction
   KATE - KAT - JAANU
 
     *** My best friend called me ... Jaanu*** 
 
              Jaanu  means  ....HEART
Bragging rights
I'M TO BE A WOMAN WHICH LOOK LIKE THE OTHER WOMEN....BUT HAS ONLY THING WHICH MAY BE NOT LIKE IS ........ I'M STRONG HEART MORE THAN SOME MEN...REALLY!!!!
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
Bangkok
Links
Education
  • UNIVERSITY OF COMMERCE
Basic Information
Gender
Female