Profile cover photo
Profile photo
KATE . KAT. BELLE
Women With A Strong Character Are Always Beautiful
Women With A Strong Character Are Always Beautiful
About
KATE .'s posts

Post is pinned.Post has attachment
To Devil ......( จำไว้ด้วย !! )
ที่นี่ฉันมีเพื่อนสนิทไม่กี่คนไม่มีพรรคไม่มีพวก ถึงฉันมีเพื่อนไม่มาก แต่เพื่อนฉันเป็นคนดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ส่วนคนที่สอพลอแล่นไปโพสต์โน้นโพสต์นี้ ดัดจริตเป็นคนดี ปากหวาน แต่แล้วไม่ใช่ ฉันเรียก"นางมารร้าย"ปกติฉันไม่แล่นไปหาใคร วิ่งแล่นเข้ามาหาฉันเอง ทั้งที่ฉันไม่อยากเสวนาด้วย คนประเภทนี้ฉันไม่คบ ขยะแขยง ฉันไม่ชอบเกลือกกลั้วกับสิ่งโสโครก ถ้ามายุ่งกับฉันอีก ฉันก็จะเป็นแบบนี้อีก ......จำไว้ ! นังปีศาจ 
Photo

Post has attachment
☐─────C─┬─O───L──D─▒⠀⠀
▒┌─B─L──O───O────┐D┌┘♫🎵 ♥
├┼▒─┐┌─☐──C┐┌─O─L─┘D└──┐
▒└─▓┘├B─▒ L─┘└O──O──D─┘♫🎵 ♥
└─▒──┴☐────█──░──────█
♫🎵 ♥ ♫🎵 ♥
https://www.youtube.com/watch?v=UeeAtkTDZ2Y
KIX - Cold Blood
Photo

Post has attachment
กอด (HUGS) มหัศจรรย์แห่งสัมผัส (Miraculous Feeling)
เคยสังเกตมั๊ยเวลาคุณ "กอด" ใคร คุณมักซบไปทางด้านซ้ายของอีกฝ่าย เพราะนั่นคือตำแหน่งที่ตั้งของหัวใจ หากคุณ "กอด" เขาไว้นานเพียงพอ จังหวะการเต้นของหัวใจ 2 ดวง ก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวะเดียวกัน ในที่สุด......"กอด" คือ การแสดงความเป็นเจ้าของที่น่ารัก มันคือการได้ให้ และการได้รับ พร้อม ๆ กัน
ภ า ษ า พู ด แ ท น ค ว า ม รู้ สึ ก ไ ด้ ดี
แ ต่ บ า ง เ ว ล า " ก อ ด " อ า จ เ ป็ น ตั ว ช่ ว ย ที่ ดี ก ว่ า 
Photo

Post has attachment
♥ I love the way you make me happy, and the ways you show you care. I love the way you say, 'I Love You,' and the way you're always there.
I say 'I love you' not because I don't have anything else
to say or to fill a silence or to have you say it back to me. I say it just so you know that you're the single-most wonderful person that has ever come into my life ♥
G'nite .....bye byee ♥ all my sweet friends
Photo

Post has attachment
▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ♫🎵
▉▉▉ DON'T LET ME DOWN ▉▉
▔▔╱▉▉ BAD COMPANY ▉▉ 🎵
▉▉╱╱▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
▉▉▉╱╱▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉ ♫🎵
▉▉▉▉╱╱▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉
▉▉▉▉▉╱▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔
https://www.youtube.com/watch?v=mLz3MFF2Obs
Photo

Post has attachment
........ว่ากันด้วย "ลิ้น" .....ลิ้นใครเป็นแบบไหน!!...
▶ ลิ้นงามแหลมสวย....เป็นคนมีสติปัญญาดี มีฐานะมั่นคง
▶ ลิ้นแคบและยาว...เป็นคนชอบโกหก อวดฉลาด ไม่น่าคบ
▶ ลิ้นโตยาว...เป็นคนล่อลวง ปลิ้นปล้อนเห็นแก่กิน เห็นแก่ตัว
▶ ลิ้นยาวเล็กแดง...เป็นคนลักษณะดี มีวาสนา รวยทรัพย์
▶ ลิ้นสีดอกบัว...เป็นคนซื่อตรง จิตใจมั่นคง ใฝ่คุณธรรม
▶......แต่ที่น่ารังเกียจที่สุดคือ พวก ลิ้ น ส อ ง แ ฉ ก .......
ถ้าเจอคนแบบนี้ น่าลากเอาลิ้นมาสับ ๆ โรยเกลือซะเลยย!!
Photo

Post has attachment
───M─O─R─E──T─H─A─N──W─O─R─D─S──
────────────.,¡i|¹i¡¡i¹|i¡,.──────── ♫🎵
────────────`"¹li¡|¡|¡il¹"`───────────♫🎵 ♥
♫ Julie Anne San Jose 🎵

https://www.youtube.com/watch?v=yYhNYT5rV9I&spfreload=1
More Than Words by Julie Anne San Jose ( lyrics)
Photo

Post has attachment
......มั น ก็ แ ค่ ทิ้ ง ข ย ะ อ อ ก จ า ก ใ จ ก็ แ ค่ นั้ น ! ! .......
• การที่อกหัก ก็เพราะยอมเป็นฝ่ายถูกทิ้ง..ทางกายข้างเดียว
....ทําไมไม่หัดให้เขา.....เป็นฝ่ายถูกทิ้ง "ด้วยใจเรา" ดูบ้าง
• อย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกทิ้ง ให้คิดว่าเราเป็นฝ่ายเลือกที่จะทิ้งขยะชิ้นหนึ่งออกจากใจ
• อย่าคิดว่าเราต้องเป็นฝ่ายเหงา ให้คิดว่า เราเป็นฝ่ายเลือกพักร้อนอย่างสบายใจสักระยะ
• อย่าคิดว่าเราเป็นฝ่ายทรมาน ให้คิดว่า เราเป็นฝ่ายเลือกทำความสุขให้แก่เขา
• อย่าคิดว่าเราควรเหนี่ยวรั้งเขา ให้คิดว่า เราควรเป็นฝ่ายให้อิสระเป็นทานแก่คนอื่น
• ถ้าเปลี่ยนมโนกรรม (กรรมทางความคิด) จากมืดเป็นสว่างได้ ชีวิตก็จะสว่าง จิตที่สว่างย่อมอบอุ่นเป็นสุข มีแต่ใคร ๆ วิ่งมาหา
มีแต่ความอิ่มเต็มเบิกบาน มีแต่อยากได้อิสระให้ตนเอง
และใคร ๆ ทั้งโลก

Photo

Post has attachment
▄▄▄ ┌──┐ ▄▄▄ ┌──┐ ▄▄▄
S U G A R 
▀▀▀ └──┘ ▀▀▀ └──┘ ▀▀▀
https://www.youtube.com/watch?v=AJXJCI4RTGQ
┌──┐▄▄▄┌──┐▄▄▄┌──┐▄▄▄ ┌──┐
M A R O O  N 5
└──┘▀▀▀└──┘▀▀▀└──┘▀▀▀ └──┘
L Y R I C S
Photo

Post has attachment
...ค น ที่ ไ ม่ ท ำ ง า น คื อ วิ ญ ญ า ณ ที่ หิ ว โ ห ย...
คนที่มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ โดยไม่ทำงานทำการ เขาจะเป็นวิญญาณที่หิวโหย ถึงแม้ท้องจะอิ่มอยู่ก็ตาม จำไว้ว่างานเป็นสิ่งที่ทำให้คุณหายหิว ทั้งทางใจและทางกาย ถ้าคุณไม่กระหายที่จะทำงาน ใจคุณต้องผิดปกติ เห็นให้ซึ้งว่า คุณจะมีชีวิตอย่างผิดปกติ ถ้าไม่ต้องทำงาน งานเป็นสิ่งที่บอกว่าคุณเป็นใคร มีค่าแค่ไหน และจะอยู่ไปเพื่ออะไร และเมื่อทำงานแล้ว อย่าเข้าใจว่างานต้องสำเร็จ ต้องดี ต้องเป็นที่ยอมรับเสมอไป ถ้างานของคุณลำบากขึ้นสิบเท่าแล้วคุณไม่กลัว ก็แปลว่าคุณพร้อมจะแกร่งขึ้นสิบเท่าโดยไม่ยาก คนที่โตขึ้นและพึ่งพาตนเองได้เท่านั้น ที่อาจฉุดคนล้มรอบกายให้ลุกขึ้นได้ตามตน
"คุณควรจะมีชีวิตเป็นที่พึ่ง ไม่ใช่มีชีวิตเพื่อหาที่พึ่ง"
Photo
Wait while more posts are being loaded