Profile cover photo
Profile photo
Social Technology Institute
1 follower -
Tech for Social Innovation
Tech for Social Innovation

1 follower
About
Posts

Post has attachment
Opendata ดียังไง
Add a comment...

Post has attachment
The Hackathon for Open Data Application for Disaster Risk Management.
Add a comment...

Post has attachment
ปัจจุบันมีเหล่านักพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สนใจในปัญหาภัยพิบัติ ได้ลองเอาข้อมูลที่เป็น Opendata จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นมาทดลองทำต้นแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อให้ชีวิตโดยเฉพาะคนในเมืองมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
โดยต้นแบบแอปพลิเคชั่นนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือในชื่อ Emergency Disaster Mitigation Hackathon โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิล็กทรอนิกส์ (EGA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มูลนิธิเอเชีย และ Social Technology Institute โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็น Opendata ภาครัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแสดงผลให้ผู้ใช้ตัดสินใจ
http://socialtech.or.th/post/data-for-disaster-and-apps-from-hackathon
Add a comment...

Post has attachment
ต้นแบบแอปพลิเคชั่นที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในชื่อ Emergency Disaster Mitigation Hackathon โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานรัฐบาลอิล็กทรอนิกส์ (EGA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) มูลนิธิเอเชีย และ Social Technology Institute โดยรวบรวมข้อมูลที่เป็น Opendata ภาครัฐจากหน่วยงานต่าง ๆ มาแสดงผลให้ผู้ใช้ตัดสินใจ http://socialtech.or.th/post/data-for-disaster-and-apps-from-hackathon
Add a comment...

Post has attachment
ข้อมูลประเทศไทย เปิดแค่ไหน
ไกลก้อง ไวทยการ

เป็นเวลาพอสมควรสำหรับประเทศไทยแล้ว ที่เราเริ่มพูดถึงข้อมูลเปิดหรือ Open Data โดยเฉพาะจากภาครัฐ ที่เป็นเจ้าของข้อมูล และเริ่มเห็นประโยชน์ของการเปิดเผยข้อมูล โดยเฉพาะการสร้างความโปร่งใส และในมิติของการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทุกครั้งเมื่อเราถามหน่วยงานภาครัฐว่าอยากได้ อยากรู้ข้อมูล โน่นนี้ ส่วนใหญ่ภาครัฐจะบอกว่าให้ไปดู ไปดาวน์โหลด ในเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น ๆ ได้เลย ซึ่งมักจะเป็นรายงานหรือตัวเลขต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบ .pdf นำไปใช้งานต่อได้ยากมาก ๆ เป็นความเจ็บปวดในยุค Bigdata

อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้าน Open Data และการบริการภาครัฐที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ได้พัฒนาเว็บที่เป็นศูนย์รวม Open Data ภาครัฐขึ้นคือ data.go.th ซึ่งปัจจุบันมีชุดข้อมูลด้านต่าง ๆ อยู่ 915 ชุดข้อมูล ในรูปแบบที่ส่วนใหญ่เป็น machine readable data หรือข้อมูลที่นำไปใช้งานต่อได้ หรือประมวลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องขออนุญาตใด ๆ
Add a comment...

Post has attachment
Thailand 4.0 กับเทคโนโลยีภาคประชาชน (Civic Tech)
ไกลก้อง ไวทยการ

ในยุคที่ Thailand 4.0 ถูกพูดกันเป็นรายวัน แต่สิ่งที่ดูจะหล่นหายไปในวาทกรรม 4.0 นั้น คือมิติด้านสังคม ที่ต้องเปิดกว้างพอที่จะทำให้คนคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ รอบตัวได้ กรณีข้อถกเถียงของสังคม อย่างเข่น Uber AIrBnB หรือกระทั่ง พรบ.คอมพิวเตอร์ทำให้เห็นว่า นวัตกรรมบนรัฐที่ปิดด้วยกรอบกฎหมายและแนวคิดที่เน้นความมั่นคง คงไปด้วยกันได้ไม่ไกล

แน่นอนว่า นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ต้องอยู่บนพื้นฐานของสังคมเปิด และรัฐที่มีความคิดเปิดกว้าง และรับฟังเสียงจากประชาชน (Open Government) รวมทั้งรับรู้กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมาดูเหมือนฝ่ายรัฐเองยังมีปัญหาตรงนี้อยู่

โชคดีที่ทุกวันนี้เทคโนโลยี ทำให้ภาคประชาชน สามารถริเริ่มสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของตัวเองได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Social Network เทคโนโลยีถ่ายทอดสดต่าง ๆ ที่ทำได้ง่ายมาก รวมถึง Opendata และ Bigdata ที่ออนไลน์อยู่ และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ในหลาย ๆ ประเทศเทคโนโลยีได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาสนในมิติใหม่ ๆ ที่กว้างขวางกว่าเดิมมาก มีการตั้งกลุ่ม ลงมือทำกิจกรรมทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อสร้างสังคม 4.0 ขึ้นมา ดังตัวอย่างนี้
Add a comment...

Post has attachment
กรุงเทพฯ 26 มกราคม 2560 แรงงาน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Social Technology Institute, Change Fusion เปิดตัว “M-Powered Thailand"( http://www.m-powered.org/thailand/ )ศูนย์พัฒนาอาชีพครบวงจรออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ไว้ในที่เดียว ตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตรงตามความต้องการของนายจ้างยุคใหม่ผ่านลิ้งค์ Smart Job การเรียนรู้ด้วยตัวเองจากคอร์สอบรมออนไลน์หรือจากพี่เลี้ยง (Online Mentoring E-Learning) เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นในทุกสายอาชีพ รวมทั้งการรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทำงานและผู้ที่ต้องการเพิ่มรายได้ เช่น ข้อกฏหมายแรงงานน่ารู้ สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับประกันสังคมหรือสวัสดิการแรงงาน เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพแก่ทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียม สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการนำพาประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง และยกขีดความสามารถของประเทศ พร้อมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" แก่แรงงานไทยให้ก้าวสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0" อย่างเต็มภาคภูมิ
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Inside Me แอพวัดสมรรถภาพร่างกาย เป็นการพัฒนาแอปสุขภาพที่เริ่มต้นมาจาก #Opendata #Hackathon ไทย-ไต้หวัน ทีมครั้งนั้นทีมนี้ใช้ชื่อแอพว่า Death Clock ได้รางวัลและได้ไปแสดงผลงานที่ไต้หวัน รับรางวัลจากรองนายกไต้หวัน http://ow.ly/Nids308U9JY จากนั้นกรมอนามัย นำแอพตัวนี้เข้าโครงการบ่มเพาะร่วมกับทีมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จนออกมาเป็น Inside Me วันนี้แอพเตรียมเปิดตัวร่วมกับกรมอนามัย เป็นอีกก้าวหนึ่งจากผลงานจาก Hackathon อีกเรื่องราวของ #HealthTech4Good
Photo
Photo
2/11/17
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ในการประชุม Open Government Summit หรือ #OGP16 ในครั้งนี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจคือเรื่อง Civic Tech หรือเรียกการใช้เทคโนโลยีเพื่อการมีส่วนร่วมของพลเมืองก็ได้ มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นใน OGP16 ทั้งการเสวนา workshop และ Hackathon หัวข้อที่คิดว่าดีที่สุดเท่าที่ฟังมาเมื่อวานนี้ (8 ธ.ค.) คือหัวข้อ Fork and Merge จากเพื่อนชาวไต้หวันจากองค์กรที่ชื่อว่า g0v (อ่านว่า Gov Zero) กับผู้ร่วมเสวนาจาก แอฟริกาใต้ เยอรมัน และเม็กซิโก
Add a comment...

Post has attachment
ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2016 นี้ มีการประชุมที่เรียกว่า Open Government Summit 2016 ที่กรุงปารีส ซึ่งเป็นการพูดคุยในหลากหลายประเด็นเช่น ความก้าวหน้าของการดำเนินงานเรื่อง OGP วิธีการที่จะทำให้ประชาชนมีพื้นที่การมีส่วนร่วมมากขึ้น การสร้าง impact จาก OpenData การสร้างนวัตกรรม หรือเครื่องมือ และการใช้เทคโนโลยี เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงนโยบาย การใช้งบประมาณภาครัฐ มีการ Hackathon เพื่อทำ OGP Toolbox
http://socialtech.or.th/post/open-government-summit-2016-1
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded