Profile cover photo
Profile photo
Tara Business
646 followers -
สิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็น แต่เราทำให้มองเห็น
สิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็น แต่เราทำให้มองเห็น

646 followers
About
Posts

Post has attachment
PM2.5 คืออะไร ฝุ่นหน้าตาเป็นยังไง ขนาดเท่าไร มีโลหะหนักไหม องค์ประกอบธาตุฝุ่นในอากาศณ.ตอนนี้มีอะไรบ้าง นักวิทยาศาสตร์น้อยเบนโจ จะมาไขข้อข้องใจกับบทความเร็วๆนี้ที่นี้ (PM2.5 วิเคราะห์ด้วยเครื่อง SEM/EDS)
Photo

Post has attachment
เช็คอินทำส่วนลด!!!! ภ.วัสดุศาสตร์ ค.วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาตร์ เข้ารับบริการส่อง #SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป และวิเคราะห์ธาตุ #EDS ทำตามเงื่อนไข นศ./ราชการ/เอกชน รับส่วนลดทันที 12% ง่ายๆที่ Do SEMค่ะ
Photo

Post has attachment
เช็คอินทำส่วนลด!!!! คุณภาคภูมิ สุทธินานนท์ ภ.วิศวกรรมโยธา ม.ธรรมศาตร์ เข้ารับบริการส่อง #SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป และวิเคราะห์ธาตุ #EDS ทำตามเงื่อนไข นศ./ราชการ/เอกชน รับส่วนลดทันที 12% ง่ายๆที่ Do SEMค่ะ
Photo

Post has attachment
เช็คอินทำส่วนลด!!!! ภาควิชาฟิสิกส์ มทร.ธัญบุรี RMUTT เข้ารับบริการส่อง #SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป และวิเคราะห์ธาตุ #EDS ทำตามเงื่อนไข นศ./ราชการ/เอกชน รับส่วนลดทันที 12% ง่ายๆที่ Do SEMค่ะ
Photo

Post has attachment
เช็คอินทำส่วนลด!!!! คุณวิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัย คณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว.เข้ารับบริการส่อง #SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป และวิเคราะห์ธาตุ #EDS ทำตามเงื่อนไข นศ./ราชการ/เอกชน รับส่วนลดทันที 12% ง่ายๆที่ Do SEMค่ะ
Photo

Post has attachment
เช็คอินทำส่วนลด!!!! คุณศิริลักษณ์ นามวงศ์ คุณสาวิตรี เสือเอ็ง จากภาควิชาเคมี มทร.ธัญบุรี เข้ารับบริการส่อง #SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป และวิเคราะห์ธาตุ #EDS ทำตามเงื่อนไข นศ./ราชการ/เอกชน รับส่วนลดทันที 12% ง่ายๆที่ Do SEMค่ะ
Photo

Post has attachment
เช็คอินทำส่วนลด!!!! รศ. ปัญญา มณีจักร์ (ขวา) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับบริการส่อง #SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป และวิเคราะห์ธาตุ #EDS ทำตามเงื่อนไข นศ./ราชการ/เอกชน รับส่วนลดทันที 12% ง่ายๆที่ Do SEMค่ะ
Photo

Post has attachment
ไม่มีวันหยุดทำ รับงานนัด 24 ชั่วโมง
www.tarabusiness.com/
www.tarabusiness.com/
tarabusiness.com

Post has attachment
เช็คอินทำส่วนลด!!!! สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) เข้ารับบริการส่อง #SEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป และวิเคราะห์ธาตุ #EDS ทำตามเงื่อนไข นศ./ราชการ/เอกชน รับส่วนลดทันที 12% ง่ายๆที่ Do SEMค่ะ
Photo

Post has attachment
บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนไมโครสโคป SEM
www.tarabusiness.com/
www.tarabusiness.com/
tarabusiness.com
Wait while more posts are being loaded