Profile cover photo
Profile photo
Phan Võ Minh Thắng
MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net
MẠNG SINH VIÊN CNTT VIỆT NAM - ITSTUDENT.net
About
Posts

Post has attachment
ITStudent.net - Mỗi khi điều kiện không còn thoả (điều kiện sai) ở vòng lặp WHILE, thì ngay lập tức vòng lặp sẽ kết thúc VÀ điều đó cũng tương tự đối với vòng lặp FOR. Trong một số trường hợp người viết chương trình muốn kết thúc vòng lặp thì Họ có thể sử dụng kỹ thuật làm cho điều kiện SAI bằng cách thay đổi giá trị điều kiện sao cho không thoả. Thay vì phải phí công thực hiện điều đó thì các Bạn có thể sử dụng câu lệnh BREAK trong vòng lặp để kết thúc khi nào mong muốn.
‪#‎JS‬ ‪#‎JavaScript‬ ‪#‎LapTrinhWeb‬ ‪#‎LapTrinhJavaScript‬ ‪#‎WebProgramming‬ ‪#‎WebDevelopment‬ ‪#‎ServerSideScript‬ ‪#‎ITSTUDENT‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬

Post has attachment
ITStudent.net - Mỗi khi điều kiện không còn thoả (điều kiện sai) ở vòng lặp WHILE, thì ngay lập tức vòng lặp sẽ kết thúc VÀ điều đó cũng tương tự đối với vòng lặp FOR. Trong một số trường hợp người viết chương trình muốn kết thúc vòng lặp thì Họ có thể sử dụng kỹ thuật làm cho điều kiện SAI bằng cách thay đổi giá trị điều kiện sao cho không thoả. Thay vì phải phí công thực hiện điều đó thì các Bạn có thể sử dụng câu lệnh BREAK trong vòng lặp để kết thúc khi nào mong muốn.
‎#JS‬ ‪#‎JavaScript‬ ‪#‎LapTrinhWeb‬ ‪#‎LapTrinhJavaScript‬ ‪#‎WebProgramming‬ ‪#‎WebDevelopment‬ ‪#‎ServerSideScript‬ ‪#‎ITSTUDENT‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬
Add a comment...

Post has attachment
ITStudent.net - Từ những tấm ảnh chụp chân dung của bạn bè, người thân, hay những ảnh chụp tự sướng của chính các Bạn, đều có thể được sử dụng trong việc tạo nhân vật 3D biết cười, biết nói, biết biểu lộ cảm xúc, … Không những có thể tạo nhân vật từ con người, các Bạn còn có thể tạo nhân vật 3D cho thú cưng, bằng cách thay đổi ánh mắt để biểu lộ cảm xúc, hoặc lồng tiếng nói cho thú cưng của mình, …
#TaoNhanVat3D #TaoVideoClip ‪#TaoClipMatNguoi #Morfo3DFaceBooth #‎UngDungHay‬ ‪#‎TienIchHay‬ ‪#‎iOS‬ ‪#‎iPhone‬ ‪#‎ITSTUDENT‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬

Post has attachment
ITStudent.net - Từ những tấm ảnh chụp chân dung của bạn bè, người thân, hay những ảnh chụp tự sướng của chính các Bạn, đều có thể được sử dụng trong việc tạo nhân vật 3D biết cười, biết nói, biết biểu lộ cảm xúc, … Không những có thể tạo nhân vật từ con người, các Bạn còn có thể tạo nhân vật 3D cho thú cưng, bằng cách thay đổi ánh mắt để biểu lộ cảm xúc, hoặc lồng tiếng nói cho thú cưng của mình, …
#TaoNhanVat3D #TaoVideoClip ‪#TaoClipMatNguoi #Morfo3DFaceBooth #‎UngDungHay‬ ‪#‎TienIchHay‬ ‪#‎iOS‬ ‪#‎iPhone‬ ‪#‎ITSTUDENT‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬
Add a comment...

Post has attachment
ITStudent.net - Kỹ thuật làm tan biến một phần hình ảnh luôn mang lại một cảm giác hết sức thú vị đối với người xem. Tuy nhiên để một bức ảnh đạt được điều tuyệt vời đó, đòi hỏi các Bạn cần phải biết khá nhiều về kiến thức trên Photoshop, cũng như cách sử dụng công cụ Brush với những kiểu nét cọ phù hợp thì mới có thể tạo ta một tác phẩm như ý. Nhưng mọi việc giờ đây sẽ đơn giản hơn nếu các Bạn sử dụng PS Action Heart Dispersion!!!
‪#‎TuHocPhotoshop‬ ‪#‎PhotoshopCS‬ ‪#‎PhotoshopAction‬ #HieuUng #TanBien1Phan #HeartDispersion‬ ‪#‎XuLyAnh‬ ‪#‎DoHoa‬ ‪#‎Photoshop‬ ‪#‎ThuThuat‬ ‪#‎AdobePhotoshop‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬ ‪#‎MangSinhVienCNTT‬ ‪#‎ITSTUDENT‬

Post has attachment
ITStudent.net - Kỹ thuật làm tan biến một phần hình ảnh luôn mang lại một cảm giác hết sức thú vị đối với người xem. Tuy nhiên để một bức ảnh đạt được điều tuyệt vời đó, đòi hỏi các Bạn cần phải biết khá nhiều về kiến thức trên Photoshop, cũng như cách sử dụng công cụ Brush với những kiểu nét cọ phù hợp thì mới có thể tạo ta một tác phẩm như ý. Nhưng mọi việc giờ đây sẽ đơn giản hơn nếu các Bạn sử dụng PS Action Heart Dispersion!!!
‪#‎TuHocPhotoshop‬ ‪#‎PhotoshopCS‬ ‪#‎PhotoshopAction‬ #HieuUng #TanBien1Phan #HeartDispersion‬ ‪#‎XuLyAnh‬ ‪#‎DoHoa‬ ‪#‎Photoshop‬ ‪#‎ThuThuat‬ ‪#‎AdobePhotoshop‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬ ‪#‎MangSinhVienCNTT‬ ‪#‎ITSTUDENT‬
Add a comment...

Post has attachment
ITStudent.net - ITStudent.net - Vai trò của kỹ thuật phân rã (Decomposition) hệ thống và các cách tiếp cận của nó trong phân tích thiết kế được Grady Booch đề cập ngay trong trong chương 1 của Quyển Object-Oriented Design with Applications tái bản lần 3 của mình. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu cách đặt vấn đề và lý giải của ông cho việc đề xuất ứng dụng kỹ thuật phân tích thiết kế hướng đối tượng thay vì dùng kỹ thuật phân tích thiết kế theo cấu trúc truyền thống.
#PTTK #SAD #OOAD #Decomposition #AlgorithmicDecomposition #ObjectOrientedDecomposition #PhanTichThietKe #PTTKHTTT #‎ITSTUDENT‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬

Post has attachment
ITStudent.net - ITStudent.net - Vai trò của kỹ thuật phân rã (Decomposition) hệ thống và các cách tiếp cận của nó trong phân tích thiết kế được Grady Booch đề cập ngay trong trong chương 1 của Quyển Object-Oriented Design with Applications tái bản lần 3 của mình. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu cách đặt vấn đề và lý giải của ông cho việc đề xuất ứng dụng kỹ thuật phân tích thiết kế hướng đối tượng thay vì dùng kỹ thuật phân tích thiết kế theo cấu trúc truyền thống.
#PTTK #SAD #OOAD #Decomposition #AlgorithmicDecomposition #ObjectOrientedDecomposition #PhanTichThietKe #PTTKHTTT #‎ITSTUDENT‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬
Add a comment...

Post has attachment
ITStudent.net - Các Bạn đã được hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp FOR trên ngôn ngữ lập trình JavaScript và các Bạn cũng dễ dàng nhận ra việc sử dụng vòng lặp WHILE cũng không có gì là phức tạp hay khó khăn. Là bởi vì mục đích chính của các loại vòng lặp đều phục vụ công việc là lặp đi lặp lại những gì mà người viết chương trình cần thực hiện. Vậy thì tại sao có nhiều loại vòng lặp như thế?
#‎JS‬ ‪#‎JavaScript‬ ‪#‎LapTrinhWeb‬ ‪#‎LapTrinhJavaScript‬ ‪#‎WebProgramming‬ ‪#‎WebDevelopment‬ ‪#‎ServerSideScript‬ ‪#‎ITSTUDENT‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬

Post has attachment
ITStudent.net - Các Bạn đã được hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp FOR trên ngôn ngữ lập trình JavaScript và các Bạn cũng dễ dàng nhận ra việc sử dụng vòng lặp WHILE cũng không có gì là phức tạp hay khó khăn. Là bởi vì mục đích chính của các loại vòng lặp đều phục vụ công việc là lặp đi lặp lại những gì mà người viết chương trình cần thực hiện. Vậy thì tại sao có nhiều loại vòng lặp như thế?
#‎JS‬ ‪#‎JavaScript‬ ‪#‎LapTrinhWeb‬ ‪#‎LapTrinhJavaScript‬ ‪#‎WebProgramming‬ ‪#‎WebDevelopment‬ ‪#‎ServerSideScript‬ ‪#‎ITSTUDENT‬ ‪#‎SinhVienCNTT‬
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded