Shared publicly  - 
 
Kao što sam juče obećao, za danas sam vam dragi čitaoci, umesto da pišem o nečemu što direktno utiče na vaše živote (jer su uskoro parlamentarni izbori u našoj državi koja je prsla po šavovima), spr...
2
Add a comment...