Profile cover photo
Profile photo
Van Welie Accountants
About
Posts

Post has attachment
Graag verzorgen wij weer uw aangifte inkomstenbelasting 2017. Check onze website onder Belastingaangifte 2017.
Add a comment...

Post has attachment
Kantoorruimte / praktijkruimte te huur in Harderwijk in medisch centrum

Oosteinde 21 te Harderwijk

In onlangs gestart kleinschalig centrum voor (para)medici
Medegebruik wachtruimte, pantry, toiletruimte, CV, airco
Representatief
Gunstig gelegen t.o.v. snelweg A28 en N302 naar Lelystad
Boven ons accountantskantoor
Kamers beschikbaar van ca 15, 25, 30 en 60 m2
Ook in weekdelen beschikbaar, gedeelde kamer, eventueel met bureau en bureaustoel
Huur vanaf € 200 + € 40 servicekosten = € 240 exc. BTW per maand (bij verhuur met BTW).

Servicekosten zijn voor gas, water, elektriciteit, onderhoud installaties.

Informatie: van.welie@hetnet.nl / tel. 0341 - 413509
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Personeelsleningen

Voor leningen aan werknemers moet vanaf 2015 (of al eerder, als u de Werkkostenregeling (WKR) dan ook al toepaste) verplicht een marktconforme rente worden berekend. Marktconform betekent eenzelfde percentage dat een financieringsinstelling ook zou berekenen onder overigens dezelfde omstandigheden. Dat is al gauw tussen de 8 en 10 procent. De lening moet schriftelijk worden vastgelegd. Het rentepercentage blijft gedurende de looptijd gelijk. Berekent u geen rente? Dan is het rentevoordeel loon, dat in de vrije ruimte WKR kan vallen.
Add a comment...

Kerstpakketten

Over de waarde van een kerstpakket dat u aan een werknemer verstrekt moest u onder de oude regeling 20% loonheffing afdragen. Nu kan deze ook onder de vrije ruimte WKR vallen en onbelast blijven
Geeft u deze echter aan een niet-personeelslid, zoals een uitzendkracht, dan moet u wel 45% loonheffing afdragen. Wilt u dit tijdig doorgeven aan de loonadministratie?
Add a comment...

Post has attachment
Nog meer wijzigingen voor vennootschappen
Goodwill mag niet meer in één keer ten laste van het vermogen worden geboekt; 
Een aantal van de "overige gegevens" worden overgeheveld naar de toelichting zelf; 
In plaats van de term "jaarverslag" wordt het nu "bestuursverslag"; 
In de jaarrekening moet ook de statutaire vestigingsplaats worden gemeld met het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel;
Vennootschappen moeten bij toepassing van de nieuwe regels hun cijfers binnen 12 maanden na balansdatum bij de Kamer van Koophandel publiceren (dus een maand eerder dan tot nu toe).
Add a comment...

Post has attachment
Gewijzigde grensbedragen vennootschappen

Per 1 januari 2016 zijn de grensbedragen uit artikel 2:396 lid 1 en artikel 2:397 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek aangepast aan een dienovereenkomstige wijziging van de EU-richtlijn inzake de jaarrekening. Vanaf die datum gelden de volgende nieuwe criteria:

Micro-onderneming (nieuw!):
- totaal aan activa (balanstotaal) tot € 350.000
- netto-omzet tot € 700.000
- gemiddeld aantal werknemers: minder dan 10

Klein:
- totaal aan activa was tot en met € 4.400.000, wordt tot en met € 6.000.000
- netto-omzet was tot en met € 8.800.000, wordt tot en met€ 12.000.000
- gemiddeld aantal werknemers blijft: minder dan 50

Middelgroot:
- totaal aan activa blijft tot en met € 17.500.000
- netto-omzet blijft tot en met € 35.000.000
- gemiddeld aantal werknemers blijft: minder dan 250

Groot:
- Boven de grenzen van middelgroot

De grensbedragen bepalen of een rechtspersoon micro, klein, middelgroot of groot is. Een vennootschap komt in een andere groep indien op twee opvolgende balansdata aan tenminste twee van de drie criteria (balanstotaal, netto-omzet, aantal werknemers) wordt voldaan. Voor de niet-grote rechtspersonen zijn bepaalde vrijstellingen van de wettelijke voorschriften voor het opstellen, doen controleren en publiceren van de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens van toepassing. Micro-ondernemingen kunnen met een beperkte jaarrekening volstaan. 
Volgens het besluit zijn de nieuwe grensbedragen van toepassing op de jaarrekening waarvan het boekjaar aanvangt op 1 januari 2016 maar mogen ze ook al worden toegepast op de jaarrekening over 2015.
Add a comment...

Post has attachment
Kosteloos spreekuur voor startende ondernemers

Gaat u binnenkort een onderneming beginnen? Neem dan contact met ons op voor een gratis gesprek over de fiscale, juridische en administratieve (on)mogelijkheden. Tel 0341-413509 of e-mail van.welie@hetnet.nl
Add a comment...

Post has attachment
Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016:

In deze regeling zijn de criteria voor het al dan niet verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen van directeuren van besloten vennootschappen nader vastgelegd. Dit omdat in de statuten van een BV het stemrecht over het ontslag van bestuurders sinds de invoering van de flex BV anders kan worden bepaald dan voorheen. 

Als de directeur een arbeidsovereenkomst heeft met de
vennootschap en op grond daarvan de verplichting heeft persoonlijke arbeid te verrichten tegen een beloning én hij formeel onder gezag van een ander staat, is hij in beginsel wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat onder gezag staan is dus het geval als hij zelf geen aandelen heeft of minder dan 50%. Maar nu ook als hij wel meer dan 50% van de aandelen heeft maar die aandelen hem minder dan 50% of geen stemrecht geven in de aandeelhoudersvergadering over een beslissing tot ontslag van de
directeur.

Indien hij een directeur-grootaandeelhouder is en hij wel zelf kan besluiten over zijn ontslag, dan wordt in beginsel aangenomen dat er geen sprake is van een 'gezagsverhouding'. Een verplichte werknemersverzekering is dan niet aan de orde.

Verder is er geen sociale verzekeringsplicht als er sprake is van nevengeschiktheid. Daarvan is sprake als er meerdere dga’s zijn met een gelijk aantal aandelen met gelijk stemrecht over het ontslag van
de directie.
Dit is bijvoorbeeld bij drie dga’s met elk 33 1/3 % stemrecht.
Add a comment...

Post has attachment
Samenstellingsverklaring gemoderniseerd

Onze beroepsorganisatie NBA heeft een nieuwe, modernere tekst voor de samenstellingsverklaring opgesteld, die is aangepast aan de herziene voorschriften voor de werkzaamheden van accountants die gelden voor samenstellingsopdrachten van jaarrekeningen die na 1 januari 2016 worden uitgebracht. Omdat wij toch al aan die nieuwe eisen voldoen wordt de nieuwe samenstellingsverklaring bij ons direct toegepast.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded