ประชุมการติดตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ และเตรียมจัดทำงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๙ ผู้บริหารส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และต้อนรับคณะจากสำนักงบประมาณ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-06-18
66 Photos - View album
Shared publicly