Profile cover photo
Profile photo
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มจร
18 followers -
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ

18 followers
About
Posts

Post has attachment
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 12 ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ เดอะโซไซตี้ อยุธยา รีสอร์ท ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา วิทยากรบรรยาย โดย นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-08-31
64 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 12 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ เดอะโซไซตี้ อยุธยา รีสอร์ท ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา วิทยากรบรรยาย โดย นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่่ยวชาญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-08-30
124 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ส่งเจ้าหน้าที่กองแผน เข้าอบรมคอมพิวเตอร์ "กำจัดไวรัสคอมฯ"
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-08-24
18 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
ประมวลภาพงานจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา ภาคบ่าย ครับ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-08-21
160 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ประมวลภาพงานจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) วันที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา ภาคเช้า
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-08-21
101 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ประมวลภาพงานการจัดทำแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) วันที่ 20  สิงหาคม 2559 ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษามจร วังน้อย ครับ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-08-20
293 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded