Profile cover photo
Profile photo
Biuro Usług Geodezyjnych "GEOX" Przemysław Dybiec
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has attachment
Sporządzenie mapy do celów projektowych zazwyczaj jest pierwszym z zadań, które wykonuje geodeta podczas realizacji zlecenia związanego z inwestycją budowlaną. Mapa projektowa jest niezbędna, aby uzyskać pozwolenie na budowę. Podstawą do stworzenia jej stworzenia jest mapa zasadnicza. http://geodeta-sochaczew.pl/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Bardzo często zlecenia geodezyjne związane są z obsługą inwestycji budowlanych. Realizacja tego typu przedsięwzięć składa się z wielu etapów, a zakres pracy geodety musi być dopasowany do przebiegu zaplanowanych robót. Zazwyczaj współpraca rozpoczyna się jeszcze przed powstaniem projektu. http://geodeta-sochaczew.pl/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Nasza firma zajmuje się m.in. tworzeniem opracowań geodezyjnych. Dokumentację sporządzamy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz charakterystyki konkretnego zlecenia. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem , który umożliwia wykonywanie nawet bardzo skomplikowanych prac. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami naszej oferty, zachęcamy do kontaktu. http://geodeta-sochaczew.pl/kontakt/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zakres pracy geodety w dużej mierze uzależniony jest od rodzaju inwestycji, której dotyczy zlecenie. Inaczej wygląda praca na terenie budowy osiedla mieszkalnego, inaczej przy powstawaniu autostrady. Także sprzęt użyty w konkretnej sytuacji, w innej może okazać się nieprzydatny. http://geodeta-sochaczew.pl/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Główny Geodeta Kraju nawiązuje współpracę z organizacjami działającymi w dziedzinie geodezji i kartografii nie tylko na terenie Polski, ale również za granicą. Jest odpowiedzialny za inicjowanie i wspieranie działań naukowo-badawczych wpływających na rozwój w zakresie powierzonego mu sektora. www.geodeta-sochaczew.pl
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Główny Geodeta Kraju przede wszystkim czuwa nad tym, aby czynności z zakresu geodezji i kartografii były realizowane w sposób zgodny z polityką państwa. Osoba pełniąca tę funkcję odpowiada za prowadzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie dla terytorium Polski. www.geodeta-sochaczew.pl
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Najwyższą jednostką administracyjną w Polsce jest Główny Geodeta Kraju. Jego zadania zostały zawarte w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. W wykonywaniu obowiązków Głównego Geodetę Kraju wspiera Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Obecnie funkcję tę pełni pani Grażyna Kierznowska. www.geodeta-sochaczew.pl
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wykwalifikowany geodeta powinien posiadać niezbędną wiedzę także z zakresu prawa. Znajomość przepisów umożliwia wykonywanie prac na wysokim poziomie, w sposób zgodny z prawem. Aktualnie obowiązującym zbiorem zasad jest ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. www.geodeta-sochaczew.pl
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Praca geodety wymaga również obsługi bardzo wymagających inwestycji, do jakich można zaliczyć budowę wieżowców biurowych i mieszkalnych. Obliczenia muszą być prawidłowe i jak najbardziej precyzyjne, łączy się to z bezpieczeństwem mieszkańców nieruchomości sąsiednich. Należy również zwrócić uwagę na monitoring stateczności fundamentów. www.geodeta-sochaczew.pl
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Dlaczego warto przeprowadzać badania polegające na monitoringu stateczności obiektów? Często wpływają na to panujące niekorzystne warunki geologiczne. Bierze się pod uwagę również stan wód gruntowych. Na podstawie monitoringu określa się, czy dany obszar nadaje się pod inwestycję. www.geodeta-sochaczew.pl
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded