Profile

Cover photo
Hữu Lực
37,044 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
pinoy so noisy

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
Juānkè hǎo měi dào méi jiān xīn shàng
Huà jiān tòuguò sīliang
Zhānrǎnle mòsè tǎng
Qiānjiā wén dōu fàn huáng
Yè jìngmì chuāngshā wéiwéi liàng

Fúxiù qǐwǔ yú mèng zhōng páihuái
Xiāngsī màn shàng xīnfēi
Tā juànliàn líhuā lèi
Jìng huà hóngzhuāng děng shuí guī
Kōng liú yīrén xúxú qiáocuì

A yānzhī xiāngwèi
Juǎn zhū lián shì wèi shuí
A bùjiàn gāo xuān
Yè yuè míng cǐ shí nánwéiqíng

Xì yǔ luò rù chūchūn de qīngchén
Qiāoqiāo huànxǐng zhī yá
Tīng wéifēng ěr pàn xiǎng
Tàn liúshuǐ xī luòhuā shāng
Shuí zài yānyún chù qín shēng zhǎng
 ·  Translate

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
good voice. but are you a dude or somethings?

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
this LINKIN PARK is a peace of shit. its not music anymore.

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
is it hot water u dumb fag?
 ·  Translate

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
4

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
hát như cc ấy mày gọi mày là ca sĩ à?
 ·  Translate

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
nice bitch.

Hữu Lực

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
sao nhiều pê đê zậy trời =]]]]]]]]
 ·  Translate
Story
Tagline
i love MUSIC
Links
Other profiles
Basic Information
Looking for
Friends
Apps with Google+ Sign-in
  • Clash of Clans
  • Asphalt Nitro
  • Need for Speed No Limits