Profile cover photo
Profile photo
The world's leading geometer
32 followers
32 followers
About
The world's leading's posts

Post has attachment

Post has attachment
مجامع علمی جهان در خدمت حاکمان هستند و در ابله پروری به انها کمک می کنند.
 دادلی در مقاله خود تأئید کرده است که :پیر مرد محترم خوش سیمائی در سال 1973 با تثلیث زاویه 120 درجه نظریه گالوا را باطل کرده است . با این وجود هنوز مجامع علمی نظریه باطل شده را اموزش می دهند. حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان

Post has shared content
نظریه گالوا در سال 1973 توسط یک پیرمردمحترم خوش سیما باطل شد.این خبر را این مرد داده است
Photo

Post has attachment
نظریه گالوا در سال 1973 توسط یک پیرمردمحترم خوش سیما باطل شد.این خبر را این مرد داده است
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
مجامع علمی بیچاره و درمانده به بن بست رسیده چیزی برای آموزش ندارند.
لذا مجبورند نظریه باطل شده را آموزش دهند. در سال 1973 نظریه گالوا بطور کلی باطل شد. حسن دینبلی هندسه دان برجسته جهان

Post has attachment

Post has attachment
من بعنوان یم هندسه دان برجسته جهان از حق و حقوق علمی یک دانشمند پیشکسوت دفاع می کنم .
بموجب سند چاپ و تأئیدشده در نشر ریاضی از انتشارات جهاد دانشکاهی پیر مرد محترم خوش سیمائی در سال 1973 در کتاب علمی : تثلیث زا ویه 120 درجه نظریه اواریست گالوا را باطل کرده است با این وجود هنوز این نظریه باطل شده در دانشکاه های سراسر جهان ندریس می شود. این مط...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded