Profile cover photo
Profile photo
นิวัฒนชัย ดวงสุวรรณ
1,376 followers -
สละได้แม้ แต่ ชึวิต
สละได้แม้ แต่ ชึวิต

1,376 followers
About
นิวัฒนชัย's posts

Post has attachment
ทช. จังหวัด ไหน จะรับรอง ให้ วะ เนี้ย ..ของ รพช  
Photo

Post has attachment
Photo

Post has shared content
ดาว ที่ได้มาใช่ ว่างายๆ ต้อง ลำ บาก ขน ขวาย เหงื่อ ตา แทบ กระเดน พลี ชีพ พลี เนื้อ 

Post has shared content
.."จะหาความสุขได้จากที่ไหน..เมื่อจิตร.ได้ริ้มรถพระธรรม..เมื่อจิตรได้อิ่มในรถ..พระธรรม.."..(พระธรรม,.พระพุทธเจ้า)..
Photo

Post has shared content
.."อย่าติดอยู่ในสิ่งที่เรารักหรือไม่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์ การพบเห็นแต่สิ่งที่ไม่รัก ก็เป็นทุกข์..",.(พระธรรม พระพุทธเจ้า)...
Photo

Post has shared content
..".ผู้ใดมีจิตรตั้งมั้นไม่หวันไหว ดุจภูเขาไม่กำหนัดใน อารมณ์ให้ชวนกำหนัด ไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันชวน ให้ขัดเคือง ผู้อบรมจิตรได้ดังนี้ ความทุกข์จะมีได้อย่างไร.."..(พระธรรม พระพุทธเจ้า),.
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
ชาย และ หญิง
Photo

Post has attachment
อย่า หยุด เดิน
Animated Photo

Post has attachment
หวัด ตอน เช้า นะครับ ทุกคน
Animated Photo
Wait while more posts are being loaded