Shared publicly  - 
 
توصیه‌های استفاده کودکان از تلفن همراه
Translate
توصیه‌های استفاده کودکان از تلفن همراه – کودکان زیر پنج سال تقریبا در سراسر جهان، پیش از راه رفتن و سخن گفتن، ضربه زدن به دکمه‌ی صفحه‌های لمسی تبلت و ...
1
Add a comment...