Shared publicly  - 
 
کودکان خود را مجهز ، راهی دنیای مجازی کنید 
Translate
برای اینکه هنگام حضور فرزندان خود در فضای مجازی آسوده‎خاطر باشید، اطلاع از فناوری‌های جدید یک ضرورت است. این که کودکان اطلاعات بیشتری نسبت به والدین خود درباره اینترنت داشته باشند، ...
1
Add a comment...