Profile cover photo
Profile photo
Sam Kaewka
32 followers
32 followers
About
Posts

Post has attachment
เพลงไทยเดิมเพื่อการอนุรักษ์
โดยลุงท้าน Sam Kaewka
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
9/15/18
62 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
ภาพเป็นข่าวช้างผงาด บางแสนรุ่น ๔
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/10/18
26 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Funny Kids
Add a comment...

Post has shared content
บางแสนวันนี้ ๘ ก.ค. ๒๕๕๙
บางแสนวีนนี้ ๘ ก.ค. ๒๕๕๙
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ช้างผงาด คืนถิ่นเทาทอง '๕๙ ภาพ สท้าน แก้วก่า บำรุง จันทร์ประเสริฐ
129 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
LIFE in LAOS ๑ - สท้าน
เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาลาว
Add a comment...

Post has attachment
LIFE in LAOS ๒ - สท้าน
เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาลาว
Add a comment...

Post has attachment
LIFE in LAOS ๓ - สท้าน
เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาลาว
Add a comment...

Post has attachment
LIFE in LAOS ๔ - สท้าน
เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาลาว
Add a comment...

Post has attachment
LIFE in LAOS ๕ - สท้าน
เรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาลาว
Add a comment...

Post has shared content
ภาพ/หน้าที่ ๐๐

บทนำ
แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมีกับครูสท้าน
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded