Profile cover photo
Profile photo
انجمن نیکوتینی های گمنام ایران
53 followers -
با قطع مصرف نیکوتین روزهای لذت بخشی را آغاز کنید
با قطع مصرف نیکوتین روزهای لذت بخشی را آغاز کنید

53 followers
About
Posts

Post has attachment
انجمن مشاوره ترک سیگار نیکوتینی های گمنام اعتیاد نیکوتین را یک بیماری می داند که معتاد را از لحاظ جسمی، روحی، احساسی و فکری مبتلا می کند....
Add a comment...

Post has attachment
برای رهایی از اعتیاد نیکوتین چه کنیم؟ چگونه سیگار را ترک کنیم؟
 اگر تمایل دارید که از نیکوتین رها شوید، این باعث تسلی خاطر شماست که بدانید یاران و همراهان بسیاری در اینجا دارید.
 ما راه حلی پیدا کرده ایم، راهی که بدون نیکوتین زندگی و رشد کنیم، ما این راه را به رایگان و با یکدیگر و تمامی کسانی که مایلند به ما ملحق شوند به مشارکت می گذاریم....
Add a comment...

Post has attachment
نیکوتینی های گمنام یک انجمن همیاری از زنان و مردانی است که به یکدیگر کمک می کنند تا یک زندگی رها از نیکوتین را تجربه کنند. ما تجربه، امید و نیرویمان را با یکدیگر به مشارکت می گذاریم و بدینگونه از اعتیاد قدرتمند نیکوتین رها شده ایم. تنها لازمه عضویت در نیکوتینی های گمنام تمایل به قطع مصرف نیکوتین است. برای عضویت هزینه یا شهریه ای از شما دریافت نمی شود، ما از طریق کمک های داوطلبانه اعضا متکی به خود هستیم.
Add a comment...

Post has attachment
نیکوتینی های گمنام انجمنی از مردمی است که گرفتاری های اعتیاد نیکوتین را درک کرده اند. هر کس که تمایل دارد از اسارت نیکوتین رها شود می تواند به نیکوتینی های گمنام بپیوندد؛ و تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف نیکوتین است....
Add a comment...

Post has attachment
هر کس که مایل به قطع مصرف نیکوتین باشد می تواند به ما بپیوندد. تنها لازمه عضویت در نیکوتین های گمنام تمایل به قطع مصرف نیکوتین است.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded