Profile cover photo
Profile photo
nanda hutama
About
Posts

Post has attachment
feature
Pesta
Rakyat Boyolali 2013   BOYOLALI - Dinten Selasa 4 September menika Drs.
Seno Samudro minangka bupati Boyolali mbikak acara peresmian kantor bupati. Acara
menika dipunwiwiti mawi karnaval arak-arakan maneka warna kesenian daerah
ingkang bidhal saking k...
Add a comment...

Post has attachment
**
Kantor
Kabupaten Enggal   BOYOLALI – Dinten Selasa 4 September menika Drs.
Seno Samudro minangka bupati Boyolali mbikak acara peresmian kantor bupati.
Acara menika dipunwiwiti mawi karnaval arak-arakan maneka warna kesenian daerah
ingkang bidhal saking kant...
Add a comment...

Post has attachment
autobiografi
             Nami kula Nanda Hutama, kula bocah lanang
ingkang lair wonten Sleman, 10 Maret tahun 1993. Bapak kula asmanipun Anggoro
saha ibu kula asmanipun Ngadirahayu, kula gadhah adhi jaler setunggal asmanipun
Gian Rizqon Imadudin sakmenika umuripun tasi...
Add a comment...

Post has attachment
Pemandian Umbul Pengging
Pemandian Umbul
Pengging Pemandian Umbul Pengging (Tirto Marto) : mapan wonten ing Kec. Banyudono,
12 km sakinng kutha Boyolali. Pemandian menika rumiyin dipunginakaken Raja Kasunanan
Surakarta Hadiningrat Sri Paduka Susuhunan Paku Buwono X kaliyan sedaya k...
Add a comment...

Post has attachment
**
Handphone Kenging Toya? Ampun Susah...             Panjenengan kalebet tiyang ingkang mboten
saged lepas saking handphone ?
panjenengan tiyang sibuk, kathah urusan bisinis ingkang kedah ngginakaken
handphone minangka alat komunikasi?             Menapa panj...
Add a comment...

Post has attachment
cerkak
OALAH.. Dina iki kaya biasane Joko mulih kuliah
numpak vespa, pas bar ngliwati pasar, seka mburi si Joko njur clingak-clinguk
nyawang bocah wadon sing mlaku ana pingggir dalan. “ kok   aku kaya wis kulina nyawang bocah kuwi ya”
pikire Joko. Mbasan di tiliki...
Add a comment...

Post has attachment
Pemandian Umbul Pengging
Pemandian Umbul
Pengging Pemandian Umbul Pengging (Tirto Marto) : mapan wonten ing Kec. Banyudono,
12 km sakinng kutha Boyolali. Pemandian menika rumiyin dipunginakaken Raja Kasunanan
Surakarta Hadiningrat Sri Paduka Susuhunan Paku Buwono X kaliyan sedaya k...
Add a comment...

Post has attachment
**
Kenalan Kaliyan Tari Tradisional Bali
wonten Bali Classic Center             Bali
boten naming pantai, Bali Classic Center utawa BBC badhe paring piwulang saha
nepangaken babagan salah satunggaling kabudayan masyarakat ingkang wujudipun
tarian tradisional w...
Add a comment...

Post has attachment
**
Kenalan Kaliyan Tari Tradisional Bali
wonten Bali Classic Center             Bali
boten naming pantai, Bali Classic Center utawa BBC badhe paring piwulang saha
nepangaken babagan salah satunggaling kabudayan masyarakat ingkang wujudipun
tarian tradisional w...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded