Profile cover photo
Profile photo
Supian Khamwongs
About
Posts

Post has attachment
อำมาตตรี พระวิเศษชัยชาญ ( ชอุ่ม อมัตติรัตน์ ) ผู้ว่าราชการจังหวัดขุขันธ์ ท่านที่ 2 (พ.ศ. 2436 - 2465)
อำมาตย์เอก พระยาวิเศษไชยชาญ (พ.ศ. ๒๔๑๗-๒๔๖๗)           สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ทรงพระนิพนธ์ไว้ใน คำนำของประชุมปกรณัมภาคที่ ๔ เรื่องเวตาลปกรณัม พิมพ์ในงารพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระยาวิเศษไชยชาญ เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๖๘ พิมพ์ที่โรงพิม...

Post has attachment
ปฏิทินจันทรคติไทย และปีนักษัตรไทย
เดือนจันทรคติไทย : เดือนอ้าย(๑) , เดือนยี่(๒) , เดือนสาม(๓) , เดือนสี่(๔) , เดือนห้า(๕) , เดือนหก(๖) , เดือนเจ็ด(๗) , เดือนแปด(๘) , เดือนแปดหลัง(๘๘) , เดือนเก้า(๙) , เดือนสิบ(๑๐) , เดือนสิบเอ็ด(๑๑) , เดือนสิบสอง(๑๒)  และในปีอธิกมาส จะมีเดือนแปดหลัง(๘๘) ,  ป...

Post has attachment

Post has attachment
บทประชาสัมพันธ์ งานบุญประเพณีแซนโฎนตา สารทแห่งความกตัญญูชาวเมืองขุขันธ์ ปี พ.ศ. 2561 ครบรอบเมืองขุขันธ์ 981 ปี
         "จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอขุขันธ์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ และประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ร่วมงานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองขุขันธ์ ที่...

Post has attachment

Post has attachment
สถูปคู่บรรจุอัฐิธาตุของบรรพชนเป็นรูปยอดบัว ณ วัดโสภณวิหาร ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
          การใช้สถูปที่บรรจุอัฐิธาตุของบรรพชนเป็นรูปยอดบัว และตัวเรือนเป็นเสารูปกลมหรือสี่เหลี่ยม ไม่ใช่เป็นเรื่องประหลาดแต่อย่างใดในสังคมการปลงศพและบูชาบรรพบุรุษหรือผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วของคนสองฝั่งโขงที่นับถือพุทธศาสนา(1) มีรูปแบบแทบจะเหมือนทั้งหมดหรือค...

Post has attachment
พ.ศ.2410 รัชกาลที่ 4 โปรดให้เริ่มต้นสร้างนครวัดจำลองไว้ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
นครวัดจำลอง            เมื่อ พ.ศ. 2410 รัชกาลที่ 4 โปรดให้พระสามภพพ่าย เดินทางไปถ่ายแบบนครวัด ที่ประเทศกัมพูชา เพื่อนำมาสร้างจำลองไว้ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้วยมีพระราชดำริว่า "เพื่อจะให้คนไทยทั้งหลายเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ทำด้วยศิลาทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งใดปน" ...

Post has attachment
"พระสยามเทวาธิราช"...เทพผู้ปกปักรักษาราชอาณาจักรสยาม
พระสยามเทวาธิราช             รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการการปั้นหล่อขึ้น เป็นรูปหล่อด้วยทองคำสูง 8 นิ้ว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ ทรงเฉลิมพระนาม " พระสยามเทวาธิราช " เป็นเทพผู้ปกปักรักษาราช...

Post has attachment
ต้นตระยึง หรือต้นตะยึง ต้นไม้ท้องถิ่นของภาคอีสานตอนใต้ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์
          ต้นตระยึง หรือต้นตะยึง ซึ่งชนชาติพันธุ์เขมรและกูยแถบอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นิยมเรียกและรู้จักกันดีนั้น จัดอยู่ในกลุ่มไม้มีค่าชนิดหนึ่ง  ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Diospyros  pilosanthera .Blanco   จัดอยู่ในวงศ์  :  EBENACEAE  ในประเทศไทยแถบภาคตะวันอ...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded