Profile cover photo
Profile photo
Science Mahidol
154 followers -
Our Vision : "To be a World Class Science Faculty"
Our Vision : "To be a World Class Science Faculty"

154 followers
About
Science Mahidol's interests
Science Mahidol's posts

Post has attachment
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเสื้อที่เชิ้ตสีม่วงตราสัญลักษณ์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ฉลอง 60 พรรษา จำนวนหนึ่งแสนบาท แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หรือทรงใช้ส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

Post has attachment
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ไกร มีมล (ภาควิชากายวิภาคศาสตร์) ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"
Photo

Post has attachment
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 และพิธีเปิด STANG Co-Working Space เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

Post has attachment
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ดร.สุรพงษ์ อยู่มา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เข้าร่วมการประชุมโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2559

Post has attachment
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น (ภาควิชาชีวเคมี) ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานในการอบรมเชิงปฏิบัติการทุนโครงการสนับสนุนการสร้างนักวิจัยแกนนำในการสร้างนวัตกรรม หรือ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ซึ่งทุนดังกล่าวสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทย และสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ โดย สกว. สวทช. และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund

Post has attachment
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และนายนายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัย ตัวแทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้นำมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว: http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-18-1.php

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และนายนายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัย ตัวแทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้นำมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
ภาพข่าว: http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jan60-18-1.php

Post has attachment
งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม MUSC Research Forum ในหัวข้อเรื่อง Computational Materials Physics เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Post has attachment
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาทางคณิตศาสตร์ Mathematics and Its Applications ในหัวข้อเรื่อง "Research on combinatorial problems in nonassociative algebra and group theory from personal experience" เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

Post has attachment
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท MICHELIN ROH เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
Wait while more posts are being loaded