Em bị tàn nhang từ khi còn nhỏ, những đốm này càng để lâu càng thấy sẫm màu và lan ra khắp mặt. Một số người gợi ý trị tàn nhang ở bệnh viện 108 nhưng em thấy bảo ở đây khâu tiếp đón với chăm sóc khách hàng không được chu đáo. Vậy chuyên gia cho em hỏi, ngoài viện 108 thì có địa chỉ nào khác dịch vụ tốt và làm thủ đơn giản, nhanh chóng không? Em rất mong được tư vấn! (Nguyễn thị My - Bắc Ninh)
Shared publiclyView activity