Profile cover photo
Profile photo
Gender Knowledge Hub
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
Ženske odborničke mreže u 10 opština su pokrenule inicijative za unapređenje položaja žena u svojim lokalnim zajednicama uz podršku UN Women Serbia i Evropskog Progresa. Odbornice su, zajedno sa građanima i građankama definisale nekoliko mera podrške za žene u oblasti razvoja poljoprivrede, ženskog preduzetnižtva, podsticanja žena da se umrežavaju i učestvuju u odlučivanju u svojim mesnim zajednicama, distribuciji informacija i povećanja dostupnosti zdravstvenih usluga i preventivnih pregleda. Prvi, ali važni koraci ka lokalnim politikama koje menjaju živote ljudi, na bolje.
Photo

Post has attachment
Predstavljamo vam novi GKH projekat – Lokalne (ženske) organizacije kao akterke odgovora na migrantsku krizu.
Uloga žena u prevazilaženju migrantske krize, ali i drugih bezbednosnih rizika, nije dovoljno prepoznata niti jasno definisana, uprkos globalnim i nacionalnim politikama.
Lokalno stanovništvo nije u dovoljnoj meri uključeno u odgovor na migrantku krizu niti kreiranje politika i planova za odgovor na migrantsku krizu ili bezbednosnih izazova za zajednicu.
Naš cilj je da doprinesemo kreiranju modela odgovora lokalne zajednice na migrantsku krizu koji se oslanja na lokalne resurse i učešće žena u definisanju lokalnih politika, ali i uspostavljanje okvira za dijalog koji bi doprineo smanjenju ekstremizma i integraciji migranata/kinja u zemlje odredišta i tokom boravka u tranzitu u Srbiji. Takođe, želimo da sa ključnim nacionalnim akterima, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva, pokrenemo dijalog o sistemskom uvođenju rodne perspektive u odgovor na migrantsku krizu i kooridnaciju.
O aktivnostima ovog projekat izveštavaćemo vas putem našim društvenih mreža. Ukoliko ste vi ili vaša organizacija uključeni u pružanje podrške migrantima/kinjama na lokalnom nivou ili znate za dobre prakse javite nam se!
Photo
Wait while more posts are being loaded