تنظیم نبودن #غربیلک_فرمان در مرکز

در خودروهای #پژو (206 تیپ 2،3،5،6، SD، 405 پارس) #سمند، #تندر_90 (ال90) و #پراید:
در هر خودرویی، هنگام حرکت خودرو به صورت مستقیم، غربیلک می بایست در وسط قرار گیرد، تا هم راننده دید مستقیم به آمپر داشته باشد و هم اینکه در هنگام توقف، بتواند از روی غربیلک زاویه چرخها را تشخیص دهد.
عدم قرارگیری غربیلک می تواند به یک یا چند دلیل زیر باشد:

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/تنظیم-غربیلک-فرمان-مرکز
Photo
Shared publicly