#ترک_اعتیاد ،درمان #سوء_مصرف_مواد

درمان سوء مصرف مواد (ترک اعتیاد) به معنی از بین بردن نیاز جسمی و روحی فرد به مواد، و بازگرداندن او به زندگی عادی است. وابستگی جسمی و روانی در انواع مواد مخدر در جدول زیر آورده شده است:

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/درمان-اعتیاد
Photo
Shared publicly