Shared publicly  - 
 

مراقبت از #چشم و #بیماریهای_چشمی

چشمان شما، پنجره ارتباط شما با دنیای بیرون هستند، از میان #حواس_پنجگانه، #بینایی کاربردی ترین و البته حساس ترین آنهاست. مراقبت و نگهداری از چشم در 7 سرفصل زیر آورده شده است:

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/مراقبت-چشم
Translate
1
Add a comment...