مقایسه #آسانسور_کششی، #هیدرولیکی و بدون #موتورخانه

انواع آسانسور قابل استفاده در هر ساختمان عبارت است از:

1- آسانسور کششی

2- #آسانسور_هیدرولیک

3- #آسانسور_بدون_موتورخانه (MRL)

در این مقاله این سه نوع آسانسور را از لحاظ انواع هزینه، ایمنی، کیفیت و محدودیتهای نصب با یکدیگر مقایسه می کنیم، آسانسوری که بیشترین مطلوبیت را دارد، با سه علامت تیک، و آنکه کمترین مطلوبیت را دارد با یک علامت تیک نشان داده شده است:

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/مقایسه-آسانسور-کششی-هیدرولیک-بدون-موتورخانه
Photo
Shared publicly