انواع #مکمل #پروتئین در #بدنسازی

پروتئین از ترکیب اسیدهای آمینه ساخته می شود، 20 نوع #اسیدآمینه در بدن ما وجود دارد که 11 تای آنها در بدن تولید می شوند و اگر در رژیم غذایی وجود نداشته باشند، مشکلی ایجاد نخواهد شد. به آنها "اسید های آمینه غیر ضروری" می گویند.

ادامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/مکمل-پروتئین-بدنسازی
Photo
Shared publicly