#پروتئین_در_بدنسازی

15 تا 20 درصد از وزن بدن ما را پروتئین تشکیل می دهد. پروتئین در بدن ما وظایف زیر را بعهده دارد:

1. برای رشد و ترمیم و #بازسازی_سلولهای بافت بدن مورد استفاده قرار می گیرد. لذا در دوران رشد، بارداری و عضله سازی، بدن ما به پروتئین بیشتری نیاز خواهد داشت.

دامه مطلب در...

http://wikirahnama.com/پروتئین-بدنسازی
Photo
Shared publicly